Rapporter i byggnadsvård och arkeologi

Här hittar du de rapporter i byggnadsvård och arkeologi som Sörmlands museum har gett ut i senare tid.

Byggnadsvårdsrapporterna från 2015 och framåt är tillgängliggjorda, och kompatibla med skärmläsare. Om du söker en äldre rapport, kan vi ta fram den efter förfrågan. Du kan även beställa rapporter utskrivna och inbundna till ett självkostnadspris.

För pris och beställning, kontakta oss på: byggnadsvard@regionsormland.se

Om du söker en äldre rapport, kan vi ta fram den efter förfrågan. Du kan även beställa rapporter utskrivna och inbundna till ett självkostnadspris.

För pris och beställning, kontakta oss på: byggnadsvard@regionsormland.se

2015:03, Gravar & röjning. Fornlämning Åker 64:1, Ökna 1:378

Åkers socken, Strängnäs kommun. Särskild undersökning. Äldre bronsålder - Historisk tid.

2015:04, Gravar vid Rösäng. Fornlämning Lunda 284, fastigheten Rösäng 3:1.

Lunda socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnålder.

2015:05, Lötagravfälten. Fornlämning Bettna 197:1-2, fastigheterna Bettna 14:2 & 19:2.

Bettna socken, Flens kommun. Arkeologisk förundersökning. Järnålder.

2015:01, Ostlänken, delen Stigtomtavägen (väg 608) - Sjösa. Svärta, Helgona.

Nyköping, Stigtomta & Tuna socknar, Nyköpings kommun. Arkeologisk utredning etapp 1.

2015:05, Lötagravfälten. Fornlämning Bettna 197:1-2, fastigheterna Bettna 14:2 & 19:2.

Bettna socken, Flens kommun. Arkeologisk förundersökning. Järnålder.

Kv Alen och Palmen, Katrineholms kommun.

Fördjupad kulturmiljöanalys. Rapport 2015:5. (PDF, 7,9 MB)

Oxelösunds kommun.

Kulturhistorisk områdesbeskrivning. Rapport 2017:1. (PDF, 17 MB)

Försäkringskassan, Nyköpings stad.

Kulturhistorisk utredning. Rapport 2009:5. (PDF, 5,9 MB)

Alla Helgona kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll vid inre och yttre renovering. Rapport 2006:1. (PDF, 0,6 MB)

Vävarstugan, Kv. Rådmannen 3, Mariefred.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2006:2. (PDF, 2,4 MB)

Segerstastugans log- och ladugårdsbyggnad, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll och dokumentation av arbeten med omläggning av vasstak. Rapport 2006:3. (PDF, 3 MB)

Tvillingstugan vid Hvittorp, Katrineholms kommun.

Antikvarisk dokumentation och förprojektering inför kommande upprustning. Rapport 2006:4. (PDF, 1,5 MB)

Husby säteri, Nyköpings kommun.

Kulturhistorisk inventering av miljön och byggnaderna, Rapport 2006:5. (PDF, 5 MB)

Fastmyra gård, Gnesta kommun.

Antikvarisk förundersökning Miljön och byggnaderna, Rapport 2006:6. (PDF, 2,2 MB)

Krukmakeriet i Mariefred, Kv. Manhem 2, Strängnäs kommun.

Antikvarisk förundersökning, Miljön och byggnaderna. Rapport 2006:7. (PDF, 4,7 MB)

Halla klockstapel, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Restaureringsarbeten. Rapport 2006:8. (PDF, 5,5 MB)

Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Brandskyddsinstallation, Rapport 2006:9. (PDF, 4,8 MB)

Jäders kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk kontroll, Dokumentation av restaureringsarbeten, Rapport 2006:10. (PDF, 0,5 MB)

Ekotemplet i Stavsjö, Nyköpings kommun

Antikvarisk kontroll, Plåtlagning, trälagning, måleri. (PDF, 1,6 MB)

Sättersta kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll och dokumentation från restaureringsarbeten. (PDF, 3,2 MB)