Rapporter i byggnadsvård och arkeologi

Här hittar du de rapporter i byggnadsvård och arkeologi som Sörmlands museum har gett ut i senare tid.

Byggnadsvårdsrapporterna från 2015 och framåt är tillgängliggjorda, och kompatibla med skärmläsare. Om du söker en äldre rapport, kan vi ta fram den efter förfrågan. Du kan även beställa rapporter utskrivna och inbundna till ett självkostnadspris.

För pris och beställning, kontakta oss på: byggnadsvard@regionsormland.se

2001:05, Väg 53 - infart Eskilstuna.

Stenkvista och Klosters socknar, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2002:15, Borsökna. Borsökna Väster.

Gillberga socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,8 MB)

2002:20, Skäggesta. Skäggesta 5:1.

Barva socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,9 MB)

2003:01, Gravar vid Källsta. RAÄ 76 och RAÄ 111, Källsta 1:1.

Torshälla socken, Eskilstuna kommun. Särskild undersökning. Förromersk - Romersk järnålder. (PDF, 1,2 MB)

2005:09, Borsöknabäcken.

Kloster socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2005:09, Borsöknabäcken.

Bilaga 1. (PDF, 0,2 MB)

2005:10, Kvarteret Örtagården.

Kloster socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,3 MB)

2005:10, Kvarteret Örtagården.

Bilaga 2. (PDF, 0,1 MB)

2005:13, Ingeby. Stora Lövhulta, Ingeby 1:1.

Hammarby socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,8 MB)

2005:15, Kvarteret Eskilshem. Eskilstuna 554:1, Eskilshem 4:12.

Eskilstuna stad, Klosters socken, Eskilstuna kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1 MB)

2005:16, En skärvstenshög vid Borsöknasjön. RAÄ130 och del av RAÄ129, Borsökna 1:272, 274 och 276.

Gillberga socken, Eskilstuna kommun. Särskild undersökning. Mellersta och yngre bronsålder. (PDF, 1,6 MB)

2005:17, Gredby gata. Eskilstuna 263:1-2, Balsta.

Kloster socken, Eskilstuna kommun. Arkeologisk förundersökning. Vikingatid. (PDF, 1,6 MB)

2006:10, Lagmansparken. Lagersberg 1:3.

Fors socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 1 MB)

2007:11, Stenby. Lagersberg 1:1 & 1:2.

Fors socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 1 MB)

2008:03, Boplatslämningar, gravar & hålväg i Tumbo. Fornlämningarna Tumbo 13:2, 25:1, 148, 32:1 & 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5.

Tumbo socken, Eskilstuna kommun. Arkeologisk förundersökning. Järnålder. (PDF, 1,1 MB)

2009:09, Boplats, gravar & hålväg i Tumbo. Fornlämningarna Tumbo 13:2, 148, 32:1 & 33:1-3, Berga 1:3 & 1:5.

Tumbo socken, Eskilstuna kommun. Särskild undersökning. Yngre bronsålder & järnålder. (PDF, 3,1 MB)

2012:04, Näsna. Fornlämning Näshulta 119, Näsna 1:7,

Näshulta socken, Eskilstuna kommun. Arkeologisk förundersökning. Mellanmesolitikum. (PDF, 1,8 MB)

2013:13, Stenkvista-Kolunda. Stenkvista Prästgård 1:11 m. fl.

Stenkvista socken, Eskilstuna kommun. Särskild utredning. (PDF, 2,1 MB)

2014:01, Åsbymon. Fornlämning Eskilstuna 540:1, Åsbymon 1:2 m. fl.

Eskilstuna socken & kommun. Arkeologisk förundersökning. Yngre bronsålder - Äldre järnålder. (PDF, 1,7 MB)

2014:10, Valsverket. Fornlämning Eskilstuna 557:1, fastigheterna Valsverket 3-5.

Eskilstuna socken & kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,7 MB)

2002:12, Jakobsbergs säteri. Björnlunda - Jakobsberg 1:2, Videbynäs 1:2 och Östra Videby.

Björnlunda socken, Gnesta kommun. Särskild utredning. (PDF, 2,4 MB)

2002:14, Österkärvsplatån. Sigtuna 2:311, 31:10-12 och del av Sigtuna 2:249 m fl.

Frustuna socken, Gnesta tätort, Gnesta kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,8 MB)

2002:19, Korsbacken. RAÄ 19, Skenda 2:24 med flera.

Björnlunda socken, Gnesta kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,6 MB)

2003:11, Laxne skola. Ytterby 4:24 m fl.

Laxne, Gåsinge - Dillnäs socken, Gnesta kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,6 MB)

2004:03, Laxne. Ytterby 4:24.

Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,7 MB)

2004:03, Laxne. Ytterby 4:24.

Bilaga 2. (PDF, 0,1 MB)

2000:12, Julita kloster.

Julita socken, Katrineholms kommun. Arkeologisk förundersökning. (PDF, 1 MB)

2002:21, Stav. Stav 1:6.

Floda socken, Katrineholms kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,6 MB)

2002:21, Stav. Stav 1:6.

Bilaga 4. (PDF, 0,6 MB)

2002:24, En boplats vid Forssjö. RAÄ 39.

Stora Malms socken, Katrineholms kommun. Arkeologisk förundersökning. Tidigneolitikum. (PDF, 1,1 MB)

2003:09, En stenyxdepå vid Brebol. Brebol 1:15.

Lerbo socken, Katrineholms kommun. Arkeologisk efterundersökning. Tidigneolitikum. (PDF, 1,3 MB)

2005:07, Väg 52. Grindstugan - Bo Hage.

Stora Malms och Bettna socknar, Katrineholms och Flens kommun. Särskild utredning, etapp 1. (PDF, 1 MB)

2005:11, Väg 55. E-län - Ändebol.

Stora Malms socken, Katrineholms kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,1 MB)

2006:13, Ändebol. Stora Malm 274 & 275, Västeråsen 1:1 & Malmsåsen 1:1.

Stora Malms socken, Katrineholms kommun. Arkeologisk förundersökning. Mellanmesolitikum. (PDF, 1,4 MB)

2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1.

Lunda, Kila och Björkviks socknar, Nyköpings och Katrineholms kommuner, Särskild utredning, etapp 1. (PDF, 0,8 MB)

2008:04, Yxor & mikrospån vid Ändebol. Fornlämningarna Stora Malm 274 & 275, Västeråsen 1:1 & Malmsåsen 1:1.

Stora Malms socken, Katrineholms kommun. Särskild undersökning. Mellanmesolitikum. (PDF, 2,4 MB)

2009:10, Kvarts vid Glysas grav. Fornlämningarna Stora Malm 36:1, 233:1 & 282, Eriksberg 1:1.

Stora Malms socken. Katrineholms kommun. Arkeologisk förundersökning. Mesolitikum. (PDF, 0,8 MB)

2010:01, Fångstgrop vid Östra Djulö. Fornlämning Stora Malm 229:1, Eriksberg 1:1.

Stora Malms socken, Katrineholms kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1 MB)

2013:03, Gränsen. Kantorps gruvområde.

Sköldinge socken, Katrineholms kommun. Nyare tid. (PDF, 1,8 MB)

2013:06, Öja. Öja 1:1.

Stora Malms socken, Katrineholms kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,2 MB)

2002:16, Väg 55. Yxtatorpet - Malmköping.

Mellösa och Lilla Malma socknar, Flens kommun. Särskild utredning, etapp 1. (PDF, 0,9 MB)

2003:14, Väg 55. Malmköping-Dunker.

Dunker och Lilla Malma socknar, Flens kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,4 MB)

2003:14, Väg 55. Malmköping-Dunker.

Bilaga 3-6. (PDF, 1,6 MB)

2004:01, Väg 55. Bygget – Björndammen.

Dunkers socken, Flens kommun. Särskild utredning, etapp 1. (PDF, 0,8 MB)

2005:07, Väg 52. Grindstugan - Bo Hage.

Stora Malms och Bettna socknar, Katrineholms och Flens kommun. Särskild utredning, etapp 1. (PDF, 1 MB)

2006:03, Väg 55. Yxtatorpet - Malmköping.

Mellösa och Lilla Malma socknar. Flens kommun. Särskild utredning, etapp 1 och 2. (PDF, 0,9 MB)

2009:03, Stensättning vid Kallvik. Fornlämning Årdala 56, Kallvik 1:7.

Årdala socken, Flens kommun. Särskild utredning & särskild undersökning. Yngre bronsålder - äldre järnålder. (PDF, 1 MB)

2009:04, Stenhammarsområdet. Salsta 7:3.

Flens socken och kommun. Särskild utredning. (PDF, 1 MB)

2009:06, En boplats vid Grinda. Fornlämningarna Lilla Malma 124:1, 124:2 & 169, Grinda 2:9.

Lilla Malma socken, Flens kommun. Arkeologisk förundersökning. Förromersk järnålder. (PDF, 1,8 MB)

2009:08, En stridsyxeboplats i skuggan av åsen. Fornlämning Lilla Malma 166:1 & Dunker 362:1, Domarhagen 1:1 & Röl 6:1.

Lilla Malma & Dunker socknar, Flens kommun. Arkeologisk förundersökning & särskild undersökning. Neolitikum & äldre järnålder. (PDF, 2,7 MB)

2013:01, Broby. Broby 1:6.

Bettna socken, Flens kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,2 MB)

2002:12, Jakobsbergs säteri. Björnlunda - Jakobsberg 1:2, Videbynäs 1:2 och Östra Videby.

Björnlunda socken, Gnesta kommun. Särskild utredning. (PDF, 2,4 MB)

2014:12, Forsby kalkbrott. Fornlämningarna Österåker 108, 110, 112, 114, 120, 125 & 127, Forsby 2:50.

Österåkers socken, Vingåkers kommun. Arkeologisk förundersökning. Järnålder-medeltid-nyare tid. (PDF, 2 MB)

2004:05, Stadsarkeologiskt register. RAÄ231.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Förstudie. Medeltid – Nyare tid. (PDF, 1,2 MB)

2004:02, Vetenskapligt program (red.).

Södermanlands län (PDF, 3,1 MB)

2003:04, Härdar vid Ärila. Arnö 1:3.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Yngre bronsålder - Förromersk järnålder. (PDF, 0,8 MB)

2003:12, Glasbrukslämningar vid Stora Glashyttan. RAÄ99, Stora Marsäng 1:3.

Bergshammars socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk forskningsundersökning. Historisk tid. (PDF, 0,9 MB)

2003:13, Gravar och boplatslämningar. RAÄ106 och 107, Jäder 2:14.

Lunda socken, Nyköpings kommun., Särskild undersökning. Bronsålder- Äldre järnålder. (PDF, 1,2 MB)

2002:22, Stenbro. Stenbro 1:8.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,5 MB)

2002:29, Husby - Oppunda. Husbygård m. fl.

Husby-Oppunda socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,6 MB)

2002:17, Ärila golfbana. Arnö 1:3.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,5 MB)

2002:17, Ärila golfbana. Arnö 1:3.

Bilaga 4-6. (PDF, 1,9 MB)

2000:15 Undersökning invid Franciskanerklostret i kvarteret Flickskolan 2.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. (PDF, 0,4 MB)

2005:02, Arnö. Arnö 1:3.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,8 MB)

2005:04, Aktivitetsytor vid Gammelsta. RAÄ 173, Gammelsta 4:3.

Kila socken, Nyköpings kommun. Förundersökning och särskild undersökning. Senmesolitikum och medeltid. (PDF, 1,4 MB)

2005:05, Gamla Residenset. RAÄ64 och 231, Nyköpingshus.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Antikvarisk kontroll. Medeltid och Nyare tid. (PDF, 1 MB)

2005:06, Oppeby. Järnålder.1:1 och 592:1. Oppeby 1:4, 1:5 och Anderslund 1:27.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning och arkeologisk förundersökning. (PDF, 0,8 MB)

2005:19, Naturgas Mellansverige. Etapp IV, Oxelösund - Hällfallstorp.

Bergshammar, Kila, Lunda, Nikolai, Oxelösund & Tuna socknar, Oxelösunds och Nyköpings kommuner, Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2005:12, Skälkulla. Svärta 14:1, Skälkulla 4:1.

Svärta socken, Nyköpingskommun. Arkeologisk förundersökning. Mellanneolitikum. (PDF, 1,2 MB)

2006:02, Nyköpingshus. 64:1 och 231:1, Nyköpingshus.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Forskningsundersökning. Medeltid och Nyare tid. (PDF, 2,4 MB)

2006:05, Hamnbron. RAÄ231, Stadsäga 1:18, Nyköpings stad.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,9 MB)

2006:08, Släbro. Oppeby 1:1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 1 MB)

2006:08, Släbro. Oppeby 1:1.

Bilagor. (PDF, 0,4 MB)

2006:09, Stenåldersfynd, fångstgrop och gravar. Tuna 142:1, 143, 144 & 145, Sörby 5:1.

Tuna socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning och särskild undersökning. Neolitikum - äldre järnålder & historisk tid. (PDF, 1,1 MB)

2006:14, Kvarteret Varmbadet. RAÄ231.

Nikolai socken, Nyköpings stad, Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1,9 MB)

2007:03, Koppardals gamla tomt. Medeltid och Nyare tid.

Bälinge socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. (PDF, 1,7 MB)

2007:05, Påljungshage. Stenbro 1:8, Helgona Svansta 1:2, mf.l.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2007:06, Hälla och Rinkeby. Lunda 22, 24, 27, 40, 41, 47 & 141, Hälla 1:9 & Rinkeby 1.16.

Lunda socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Bronsålder - äldre järnålder. (PDF, 1 MB)

2007:08, Egentliga Påljungshage. Påljungshage 1:22.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,3 MB)

2007:12, Bönsta. Bönsta 6:1.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,1 MB)

2007:13, Oppeby östra arbetsområde. Oppeby gård 1:6 mfl.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,1 MB)

Arkivrapport 2007, Kvarteren Åkroken, Verkstaden, Mejeriet och Nyköpingsbruk. Nyköping 231:1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk Förstudie. Medeltid och Nyare tid. (PDF, 0,9 MB)

2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1.

Bilagor Del 2.2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1. (PDF, 1,2 MB)

2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1.

Bilagor Del 3.2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1. (PDF, 0,7 MB)

2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1.

Bilagor Del 4.2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1. (PDF, 0,8 MB)

2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1.

Bilagor Del 5.2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1. (PDF, 0,2 MB)

2007:01, Naturgas Mellansverige. Avsnitt mot Västerås, deletapp 1.

Lunda, Kila och Björkviks socknar, Nyköpings och Katrineholms kommuner, Särskild utredning, etapp 1. (PDF, 0,8 MB)

2007:04, Anderslund. Anderslund 1:3, Oppeby.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2008:01, Tillfartsväg Skavsta flygplats. Tå 4:1 och Skavsta 8:7-8:9.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 1 MB)

2008:02, Skavsta. Tå 4:1 m. fl.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2008:07, Rådhuset & Stallbacken. Kvarteren Rådhuset Stallbacken,231:1, Nyköpings stad.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Syntesrapport. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 1,5 MB)

2009:02, Kvarteret Åkroken. Fornlämning Nyköping 231:1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 1,7 MB)

2009:07, Borgmästaren. Fornlämning Nyköping 231:1, Borgmästaren 2.

Alla Helgona socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 1,1 MB)

2009:01, Kilakastalen. Fornlämning Nyköping 45:1, Stora Kungsladugården 2:1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Forskningsundersökning. Medeltid. (PDF, 1,8 MB)

2010:05, Spelgården. Fornlämning Nyköping 231:1, Väster 1:1,

Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,7 MB)

2010:06, Kanonrondellen. Fornlämning Nyköping 231:1, Nyköpingshus 1.

Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,6 MB)

2011:01, Lövgölen. Fornlämning Lunda 239, Jönåkers häradsallmänning S:2.

Lunda socken, Nyköpings kommun. Forskningsundersökning. Tidigmesolitikum & tidigneolitikum. (PDF, 1,4 MB)

2011:02, Kvarteret Skutskepparen. Fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Skutskepparen 46.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid - Nyare tid. (PDF, 1,2 MB)

2011:03, Gravar & boplats. Fornlämning Helgona 15:1-3 & 16:1, Stenbro 1:8.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Bronsålder - Järnålder. (PDF, 2 MB)

2011:05, Polisen & Läroverket. Medeltid & Nyare tid. Fornlämning Nyköping 231:1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förstudie. (PDF, 2 MB)

2011:04, Tovastugan. Fornlämning 231:1, Nyköpingshus 1 & Väster 1:1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,4 MB)

2012:01, Björkkulla. Skadeinventering & återställning av fornlämning Svärta 14:1, Svärta gård 2:2.

Svärta socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Neolitikum. (PDF, 1,5 MB)

2012:02, Slottsvakten. Fornlämning Nyköping 231:1, Slottsvakten 1.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 0,9 MB)

2012:05, Kvarteret Skutskepparen. Fornlämning Nyköping 231:1 (Stadslager), kvarteret Skutskepparen.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Senmedeltid-Nyare tid. (PDF, 2,5 MB)

2012:06, Rösäng. Rösäng 3:1.

Lunda socken, Nyköpings kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,7 MB)

2012:09, Verkstaden, Mejeriet & Nyköpingsbruk. Fornlämning Nyköping 231:1, kvarteren Verkstaden, Mejeriet & Nyköpingsbruk, Nyköpings stad.

Nikolai socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 0,4 MB)

2012:10, Kvarteret Brovakten. Fornlämning Nyköping 231:1, Brovakten 5, Nyköpings stad.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,9 MB)

2013:02, Buskyttebäcken. Fornlämningarna Tunaberg 338:1, 343:1, 642 & 643, Ingevallshytta 1:48 m. fl.

Tunabergs socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 1,4 MB)

2013:07, Kilakastalen. Fornlämning 45:1, Stora Kungsladugården 2:1,

F.d. Nikolai socken, Nyköpings kommun. Järnålder & Medeltid. (PDF, 7,1 MB)

2013:08, Lunda kyrka. Fornlämning Lunda 260, Lunda 5:1.

Lunda socken, Nyköpings kommun. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 4,7 MB)

2013:04, Folkungavägen. Fornlämning Nyköping 231:1, Folkungavägen.

Nyköpings stad & kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & nyare tid. (PDF, 0,8 MB)

2013:05, Mellan staden & borgen. Fornlämning Nyköping 231:1, Slottsvakten 1.

Nyköpings stad & kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid. (PDF, 2,4 MB)

2013:11, Hospitalsgatan. Fornlämning Nyköping 231:1, Hospitalsgatan.

Nyköpings stad & kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 0,4 MB)

2014:05, Vid Östra bergets fot. Fornlämningarna Helgona 319, 320, 322, 332, 368, 371 & 372, Påljungshage 1:22.

Helgona socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning etapp 2. Äldre järnålder. (PDF, 1,9 MB)

2014:09, Ostlänken, delen Nyköpings resecentrum.

Nyköpings stad & socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk utredning etapp 1. (PDF, 2,9 MB)

2014:11, Åkroken Väster. Fornlämning Nyköping 231:1, fastigheten Åkroken, Väster 1:1.

Nyköpings stad & socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 0,8 MB)

2014:07, Åkroken & Slottsgatan. Fornlämning Nyköping 231:1, Slottsgatan & Åkroken 4.

Nyköpings stad & kommun. Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 1,3 MB)

2015:01, Ostlänken, delen Stigtomtavägen (väg 608) - Sjösa. Svärta, Helgona.

Nyköping, Stigtomta & Tuna socknar, Nyköpings kommun. Arkeologisk utredning etapp 1. (PDF, 9,6 MB)

2015:04, Gravar vid Rösäng. Fornlämning Lunda 284, fastigheten Rösäng 3:1.

Lunda socken, Nyköpings kommun. Arkeologisk förundersökning. Äldre järnålder. (PDF, 2,3 MB)

2002:18, Målartorp och Västra Ekeby. Målartorp 1:131 och Västra Ekeby 1:133.

Kärnbo socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. (PDF, 0,7 MB)

2002:23, Ett gravfält vid Stallarholmen. RAÄ 123, Toresund-Sundby 1:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Yngre järnålder. (PDF, 0,5 MB)

2002:25, Fogdön.

Fogdö, Helgarö och Vansö socknar, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,2 MB)

2003:02, Toresund - Sundby. Toresunds-Sundby 1:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

2003:03, Boplatslämningar vid Stallarholmen. RAÄ 123, Toresunds-Sundby 1:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Yngre järnålder. (PDF, 0,7 MB)

2003:05, Ett kvartsbrott vid Sandåsa. RAÄ 281, Sandåsa 2:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Neolitikum - Bronsålder. (PDF, 0,7 MB)

2003:06, Stensättning och kulthus. RAÄ356, Gorsinge 1:20.

Strängnäs socken och kommun. Särskild undersökning. Yngre bronsålder- Förromersk järnålder. (PDF, 2,2 MB)

2003:07, Mariefred - Stallarholmen. Mariefred - Stallarholmen och Najudden.

Stickudden, Kärnbo och Toresunds socknar, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 1 MB)

2003:08, Trädgårdsmur i Gripsholms slottspark. RAÄ 38, Gripsholms slott, Mariefred.

Kärnbo socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. 1600-1700-tal. (PDF, 0,8 MB)

2003:10, Planerad golfbana i Tobo.

Härads socken, Strängnäs kommun. Kulturmiljöanalys. (PDF, 0,7 MB)

2004:04, Lustigkulle och Tynäs. Aspö-Norrby 2:1, Aspö-Åsby 1:1 och Bresshammar 1:1.

Aspö socken, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,8 MB)

2005:01, Gravfält vid Stallarholmen. RAÄ120 - 123, 298, 299, 302, Toresunds - Sundby 1:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Äldre och yngre järnålder. (PDF, 1,3 MB)

2005:08, Östa. Ytterselö-Husby 7:1.

Ytterselö socken, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,8 MB)

2005:08, Östa. Ytterselö-Husby 7:1.

Bilaga 5, 6. (PDF, 0,5 MB)

2005:14, Kvarteret Munkbacken. Strängnäs 314:1, Munkbacken 4.

Strängnäs stad och socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,7 MB)

2005:18, Lustigkulle. Aspö-Norrby 2:1.

Aspö socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Historisk tid. (PDF, 0,5 MB)

2005:20, Fornborgen Jätteberget. RAÄ101, Bosved 1:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning och antikvarisk kontroll. (PDF, 1,8 MB)

2006:01, Kvartsbrott och aktivitetsytor. Toresund 281:1, Sandåsa 2:1.

Toresunds socken, Strängnäs kommun. Särskild undersökning. Senneolitikum - Bronsålder. (PDF, 1,5 MB)

2006:04, Larslunda. Strängnäs 3:1.

Strängnäs socken, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,1 MB)

2006:07, Härdar vid Tynäs. Aspö- Åsby 1:1.

Aspö socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Yngre bronsålder - Förromersk järnålder. (PDF, 1 MB)

2006:11, Pax Mariae. Mariefred 17:1, Kvarteren Munken 3 & 7.

Mariefred, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid. (PDF, 1,1 MB)

2006:12, Gyllenhjelmstorget. RAÄ 314.

Strängnäs stad & socken, Strängnäs kommun. Nyare tid. (PDF, 0,6 MB)

2007:07, Boplatslämningar vid Larslunda. Fornlämningarna Strängnäs 147:1, 271:1, 442 & 443, Strängnäs 3:1.

Strängnäs socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Förromersk järnålder - vikingatid. (PDF, 0,7 MB)

2007:09, Kungsbergs kungsgård. Fornlämning Fogdö 230:1, Kungsberg.

Fogdö socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning & särskild undersökning. Nyare tid. (PDF, 1,5 MB)

2007:10, Stadsarkeologiskt register. Fornlämningarna 21:1 & 38:1 m. fl. i Mariefreds stad.

Kärnbo socken, Strängnäs kommun. Medeltid - Nyare tid. (PDF, 0,8 MB)

2008:05, Larslunda IP. Strängnäs 3:1.

Strängnäs socken, Strängnäs kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,7 MB)

2008:06, P10-området i Strängnäs. Eldsund 6:1 m. fl.

Strängnäs socken och kommun. Särskild utredning. (PDF, 0,5 MB)

2009:05, Boplatser vid Larslunda. Fornlämning Strängnäs 443 & del av Strängnäs 442, Strängnäs 3:1.

Strängnäs socken, Strängnäs kommun. Särskild undersökning. Järnålder. (PDF, 1,8 MB)

2010:02, Larslunda IP. Fornlämning Strängnäs 471, del av fastigheten Strängnäs 3:1.

Strängnäs socken & kommun. Arkeologisk förundersökning. Järnålder. (PDF, 0,8 MB)

2010:03, Pettersberg. Gorsinge 1:25.

Strängnäs socken & kommun. Särskild utredning. (PDF, 1,3 MB)

2010:04, Det ena Söderfinningetorpet. Fornlämning Strängnäs 449 & 443, del av fastigheten Strängnäs 3:1,

Strängnäs socken & kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1 MB)

2012:11, Föreningen. Mariefred 21:1, Föreningen 4.

Kärnbo socken, Mariefreds stad, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,5 MB)

2013:09, Domkyrkoberget. Fornlämning Strängnäs 314:1, Kyrkberget 3 & 7.

Strängnäs stad & socken, Strängnäs kommun. Arkeologisk förundersökning. Medeltid & Nyare tid. (PDF, 0,9 MB)

2013:10, Kvarteret Bodarne. Fornlämning Strängnäs 314:1, Bodarne 3.

Strängnäs socken & kommun. Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning. Medeltid. (PDF, 4 MB)

2014:06, Gravar på Selaön. Fornlämning Överselö 177:1 & 178:1, Klahammar 1:1.

Överselö socken, Strängnäs kommun. Särskild undersökning. Järnålder. (PDF, 1,9 MB)

2015:02, Grav & Bebyggelse. Fornlämningarna Härad 12:1 & 127:1, Härads-Kumla 2:9.

Härads socken, Strängnäs kommun. Dokumentation & Särskild undersökning. Yngre bronsålder & Äldre järnålder. (PDF, 4 MB)

2015:03, Gravar & röjning. Fornlämning Åker 64:1, Ökna 1:378.

Åkers socken, Strängnäs kommun. Särskild undersökning. Äldre bronsålder - Historisk tid. (PDF, 5,4 MB)

2006:06, Västra & Östra Långgatan. RAÄ281, Västra och Östra Långgatan m. fl.

Trosa- Vagnhärads socken, Trosa stad, Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1 MB)

2012:07, Marknaden. Fornlämning Trosa-Vagnhärad 281:1 (Stadslager), kvarteret Marknaden 4.

Trosa-Vagnhärad socken, Trosa stad & kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,9 MB)

2012:08, Bråta gamla tomt. Fornlämning Trosa-Vagnhärad 359:1, Trosa 11:86.

Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1,4 MB)

2013:12, Färgaren. Fornlämning Trosa-Vagnhärad 281:1, Färgaren 4.

Trosa-Vagnhärad socken, Trosa kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 0,7 MB)

2014:02, Trosaskogen. Trosaskogen 1:1.

Trosa-Vagnhärads socken, Trosa kommun. Södermanlands län. Särskild utredning. (PDF, 1,9 MB)

2014:03, Björkegravfältet. Fornlämning Västerljung 285, fastighet Björke 3:1,

Västerljung socken, Trosa kommun. Särskild undersökning-Skapande skola. Bronsålder - Äldre järnålder. (PDF, 2,2 MB)

2014:04, Marknaden. Fornlämning Trosa-Vagnhärad 281:1, fastigheten Marknaden 6.

Trosa-Vagnhärads socken, Trosa stad & kommun. Arkeologisk förundersökning. (PDF, 0,9 MB)

2014:08, Kyrkan 8. Fornlämning Trosa-Vagnhärad 281:1, fastigheten Kyrkan 8.

Trosa-Vagnhärads socken, Trosa stad & kommun. Arkeologisk förundersökning. Nyare tid. (PDF, 1,2 MB)

2005:19, Naturgas Mellansverige. Etapp IV, Oxelösund - Hällfallstorp.

Bergshammar, Kila, Lunda, Nikolai, Oxelösund & Tuna socknar, Oxelösunds och Nyköpings kommuner, Särskild utredning. (PDF, 0,9 MB)

Garvaregården, Trosa kommun.

Renovering av garvarebostadens och torkladans yttertak. Rapport 2022:2. (PDF, 4,2 MB)

Långmarens oxstall, Trosa kommun.

Åtgärder till följd av hussvampsangrepp, Rapport 2022:8. (PDF, 8,6 MB)

Garvaregården, Trosa kommun.

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys inför renovering av yttertak på garvarebostaden och torkladan. Rapport 2021:2. (PDF, 4 MB)

Garvaregården, Trosa kommun.

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys inför renovering av bjälklag på garveriet. Rapport 2021:3. (PDF, 6,5 MB)

Långmarens oxstall, Trosa kommun.

Dokumentation av stomme, golv och inredning med orsak av hussvampsangrepp. Rapport 2021:5. (PDF, 6,4 MB)

Trosa Lands kyrka, Trosa kommun.

Antikvarisk kontroll, Fasadarbeten 2007. 2008:8. (PDF, 1,4 MB)

Trosa stads kyrka, Trosa stad.

Antikvarisk kontroll, Takomläggning 2008. Rapport 2009:2. (PDF, 1,8 MB)

Vagnhärads kyrka, Trosa kommun.

Antikvarisk kontroll, Utvändig renovering. Rapport 2010:2. (PDF, 1,6 MB)

Långmaren, Trosa kommun.

Antikvarisk medverkan, Reparation av tak, etapp 1. Rapport 2011:15. (PDF, 1,8 MB)

Västerljungs kyrka, Trosa kommun.

Antikvarisk medverkan, markarbeten och invändiga åtgärder. Rapport 2012:05. (PDF, 1,6 MB)

Långmaren, Trosa kommun.

Antikvarisk medverkan, Reparation av ladugårdens stomme - etapp 2. Rapport 2013:04. (PDF, 2,4 MB)

Bergshammar, Strängnäs kommun.

Antikvarisk medverkan, Renovering av fönster, etapp 3-4 av 6. Rapport 2024:1. (PDF, 7 MB)

Bergshammar, Strängnäs kommun.

Antikvarisk medverkan Renovering av fönster, etapp 1-2 av 6. Rapport 2023:2. (PDF, 3,4 MB)

Strängnäs väderkvarn, Strängnäs kommun.

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys av föreslagna renoveringsåtgärder. Rapport 2022:6. (PDF, 6,6 MB)

Gropgårdens gårdshus, Strängnäs kommun.

Fasadrenovering och timmerlagningar. Rapport 2020:3. (PDF, 5,4 MB)

Södermanlands regemente, Strängnäs kommun.

Fördjupad kulturmiljöanalys av motorområdena vid f.d. P 10. Rapport 2020:6. (PDF, 7,7 MB)

Rektorsgårdens uthus, Strängnäs kommun.

Timmer- och trälagningar, markarbeten, målning och montering av takavvattningssystem. Rapport 2020:11. (PDF, 6,2 MB)

Paulinska gården, Strängnäs kommun.

Antikvarisk slutrapport, renovering av fasad. Rapport 2020:1 (PDF, 7,2 MB)

Krukmakeriet i Mariefred, Kv. Manhem 2, Strängnäs kommun.

Antikvarisk förundersökning, Miljön och byggnaderna. Rapport 2006:7. (PDF, 4,7 MB)

Vävarstugan, Kv. Rådmannen 3, Mariefred, Strängnäs kommun.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2006:2. (PDF, 2,4 MB)

Vävarstugan, Kv. Rådmannen 3, Mariefred, Strängnäs kommun.

Antikvarisk projektering. Rapport 2007:2. (PDF, 2 MB)

Pedagogen 8, F d stall- och fähus i Mariefred, Strängnäs kommun.

Antikvarisk kontroll, Renovering. Rapport 2008:11. (PDF, 1,4 MB)

Södertull, Strängnäs stad.

Antikvarisk kontroll 2004-2005. Rapport 2008:10. (PDF, 2,1 MB)

Länna kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk kontroll, Utvändig upprustning av Länna kyrka, Rapport 2008:4. (PDF, 1,6 MB)

Helgarö kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk kontroll, Utvändig upprustning 2005. Rapport 2009:4. (PDF, 1,4 MB)

Länna kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk kontroll, Invändig renovering 2008. Rapport 2009:3. (PDF, 1,6 MB)

Toresunds kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk medverkan, Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården. Rapport 2011:08. (PDF, 1 MB)

Överselö kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk medverkan, Klimatstabiliserande åtgärder och installation av ny el- och värmeanläggning 2008-2010. 2011:02. (PDF, 1,6 MB)

Vansö kyrkogård, Strängnäs kommun.

Antikvarisk medverkan, anläggande av askgravplats/askgravlund. Rapport 2012:12. (PDF, 1,3 MB)

Åkers kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk dokumentation, Inför rivning av två ekonomibyggnader. Rapport, 2012:15. (PDF, 1,4 MB)

Åkers kyrka, Strängnäs kommun.

Antikvarisk medverkan, Byte av värmesystem och omläggning av tak. Rapport 2015:6. (PDF, 4,7 MB)

Läggesta stationshus, Strängnäs kommun.

Antikvarisk förundersökning och medverkan. Rapport 2016:3. (PDF, 8,1 MB)

Solberga gård, Strängnäs kommun.

Kulturmiljöanalys inför detaljplan. Rapport 2016:2. (PDF, 4,2 MB)

Callanderska gården, Strängnäs kommun.

Antikvarisk slutrapport, markarbeten, timmerlagningar och renovering av fackverk. Rapport 2019:10 (PDF, 4,7 MB)

Fokus 1, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys. Rapport 2024:2 (PDF, 6,2 MB)

Gnistan 1, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys. Rapport 2021:1 (PDF, 5,3 MB)

Stjärnholms kyrka, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk kontroll, Utvändig upprustning. Rapport 2008:14. (PDF, 1,8 MB)

Oxelösunds kyrkogård, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk medverkan, Renovering av klockstapeln. Rapport 2011:09. (PDF, 1,4 MB)

Oxelösunds kyrkogård, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk medverkan, Utbyggnad av kyrkogården, etapp 1. Rapport 2011:10. (PDF, 3,4 MB)

Frösängs kapell, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk medverkan, In- och utvändig renovering. Rapport 2013:05. (PDF, 3 MB)

Stjärnholms ladugård, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk förundersökning inför takrenovering. Rapport 2015:2. (PDF, 8,2 MB)

Oxelösunds gamla vattentorn, Oxelösunds kommun.

Vård- och underhållsplan. Rapport 2016:4. (PDF, 11,4 MB)

Oxelösunds kommun.

Kulturhistorisk områdesbeskrivning. Rapport 2017:1. (PDF, 16,5 MB)

D-skolan och Torgskolan i Oxelösund, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2018:2. (PDF, 3,6 MB)

Stjärnholms ladugård, Oxelösunds kommun.

Antikvarisk medverkan, Renovering av stommen i västra längan. Rapport 2019:5. (PDF, 7,1 MB)

S:t Nicolai kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk konsekvensanalys inför tillståndsprövning rörande ansökan om borttagande av främre bänkrader. Rapport 2023:1 (PDF, 3,1 MB)

S:t Nicolai kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk slutrapport Åtgärd av bänkkvarter till följd av svampangrepp. Rapport 2023:4 (PDF, 5,9 MB)

Stigtomta kyrkogård, Nyköpings kommun.

Anläggande av askgravlund och askgravplatser Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Rapport 2021:6 (PDF, 11,4 MB)

S:t Nicolai kyrka, Nyköpings kommun.

Installation av brandlarmssystem, tillgänglighetsanpassningar i kyrkvind och renoveringar på kyrktorn. Rapport 2020:2. (PDF, 8,3 MB)

Odd Fellowhuset, Nyköpings kommun.

Renovering av fönster och balkongdörrar. Rapport 2020:7. (PDF, 6,3 MB)

Fåfängan, Nyköpings kommun.

Vård- och underhållsplan för norra och södra stugan. Rapport 2020:8. (PDF, 3,3 MB)

Alla Helgona kyrka, Nyköpings kommun.

Renovering av fasader, fönster, tak och spira. Rapport 2020:9. (PDF, 4 MB)

Ånga gård, Nyköpings kommun.

Renovering av lekstugan 2019. Rapport 2020:10. (PDF, 4,4 MB)

Medeltida taklag i Södermanland, Etapp 2.

Inventering och dokumentation, Rapport 2020. (PDF, 27 MB)

Medeltida taklag i Södermanland, Etapp 3.

Inventering och dokumentation, Rapport 2022. (PDF, 5 MB)

Västra Malmmagasinet i Koppartorp, Nyköpings kommun

Antikvarisk kontroll 2003 (PDF, 3,8 MB)

Ekotemplet i Stavsjö, Nyköpings kommun

Antikvarisk kontroll 2004, Plåtlagning, trälagning, måleri. (PDF, 1,6 MB)

Sättersta kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll och dokumentation från restaureringsarbeten 2003. (PDF, 3,2 MB)

Västra klockstapeln i Nyköping, Nyköpings kommun.

Vård- och underhållsplan 2005. (PDF, 1,4 MB)

Östra klockstapeln i Nyköping, Nyköpings kommun.

Vård- och underhållsplan 2005. (PDF, 1,5 MB)

Segerstastugans log- och ladugårdsbyggnad, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll och dokumentation av arbeten med omläggning av vasstak. Rapport 2006:3. (PDF, 3 MB)

Husby säteri, Nyköpings kommun.

Kulturhistorisk inventering av miljön och byggnaderna, Rapport 2006:5. (PDF, 4,8 MB)

Halla klockstapel, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Restaureringsarbeten. Rapport 2006:8. (PDF, 5,5 MB)

Tunabergs kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Brandskyddsinstallation, Rapport 2006:9. (PDF, 4,7 MB)

Alla Helgona kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll vid inre och yttre renovering. Rapport 2006:1. (PDF, 9,8 MB)

Annexet, Nicolai kyrkan, Nyköpings stad.

Antikvarisk dokumentation. Rapport 2008:7. (PDF, 1,3 MB)

Nykyrka klockstapel, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Renovering. Rapport 2008:12. (PDF, 1,8 MB)

Selberga gårds flyglar, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Utvändiga arbeten, Rapport 2008:5. (PDF, 1,5 MB)

Stora Kungsladugården, Nyköpings kommun.

Antikvarisk dokumentation, Rapport 2008:2. (PDF, 3 MB)

Brunsta gård, Nyköpings kommun.

Antikvarisk dokumentation. Rapport 2009:7. (PDF, 2,8 MB)

Vrena kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Invändig rengöring och utvändig restaurering 2008. Rapport 2009:1. (PDF, 1,8 MB)

Försäkringskassan, Nyköpings stad.

Kulturhistorisk utredning. Rapport 2009:5. (PDF, 3,5 MB)

Lunda kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Invändig ombyggnad och restaurering 2007-2010. Rapport 2011:05. (PDF, 2,7 MB)

Svärta kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Invändig ombyggnad och restaurering 2009-2010. Rapport 2011:04. (PDF, 2,2 MB)

Brunsta gård, Nyköpings kommun.

Antikvarisk dokumentation, I samband med försäljning och demontering inför flytt. Rapport 2011:07. (PDF, 2,4 MB)

Hamnviksstugan, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, renovering av tak. Rapport 2012:08. (PDF, 1,2 MB)

Kullbo, Nyköpings kommun.

Antikvarisk kontroll, Renovering av jordkällare. Rapport 2012:19. (PDF, 1,3 MB)

Nykyrka kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, installation av bergvärmeanläggning. Rapport 2012:11. (PDF, 1,5 MB)

Nyköpings stationsområde, Nyköpings kommun.

Byggnadsminnesutredning. Rapport 2012:10. (PDF, 8,8 MB)

Råby-Rönö kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, schaktningsövervakning. Rapport 2012:09. (PDF, 1,3 MB)

Bergshammars kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Invändiga åtgärder. Rapport 2012:17. (PDF, 2,5 MB)

Rökeriet, Nyköpings stad.

Antikvarisk medverkan, Omläggning av tegeltak, Rapport 2012:14. (PDF, 3 MB)

Bogsta kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Omläggning av tegeltak. Rapport 2012:13. (PDF, 3,3 MB)

Kila kyrkogård, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Anläggande av askgravplats. Rapport 2013:08. (PDF, 3,4 MB)

Tunabergs kyrkogård, Cederholmska gravkoret, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Exteriör restaurering. Rapport 2013:14. (PDF, 3,6 MB)

Sankt Nicolai kyrka, Nyköpings kommun.

Antikvarisk medverkan, Markarbeten och invändiga åtgärder. Rapport 2013:01. (PDF, 2,6 MB)

Väster tull, Nyköpings kommun.

Antikvarisk dokumentation inför rivning av bebyggelse. Rapport 2014:01. (PDF, 7,2 MB)

Medeltida taklag i Södermanland, Etapp 1.

Inventering och dokumentation 2014. Rapport 2015:7. (PDF, 17,5 MB)

Grävlingen 1-5 samt Vesslan 3, Nyköpings kommun.

Kulturmiljöanalys. Rapport 2015:4. (PDF, 10,7 MB)

Hermelinen 7, Nyköpings kommun.

Antikvarisk konsekvensanalys. Rapport 2015-8. (PDF, 11,6 MB)

Sunlight, Nyköpings kommun.

Antikvarisk förundersökning inför exteriör färgsättning. Rapport 2015:3. (PDF, 2,9 MB)

Järnhandlaren 3, Nyköpings kommun.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2018:4. (PDF, 11,2 MB)

Bergshammars kyrkogård, Nyköpings kommun.

Kulturhistorisk inventering 2017-2018. Rapport 2019:1. (PDF, 6,3 MB)

Tuna kyrkogård, Nyköpings kommun.

Kulturhistorisk inventering 2017-2018. Rapport 2019:2. (PDF, 8,6 MB)

Lunda kyrkogård, Nyköpings kommun

Kulturhistorisk inventering 2017-2018. Rapport 2019:3. (PDF, 10 MB)

Kila kyrkogård, Nyköpings kommun.

Kulturhistorisk inventering 2017-2018. Rapport 2019:4. (PDF, 10,7 MB)

Jägmästaren 16, Nyköping

Yttrande rörande fönsterbyte (PDF 1,4 MB)

Skottvångs gruvor, Gnesta kommun.

Vård- och underhållsplan för område och byggnader 2004. (PDF, 9 MB)

Fastmyra gård, Gnesta kommun.

Antikvarisk förundersökning Miljön och byggnaderna, Rapport 2006:6. (PDF, 2,2 MB)

Torsåkers kyrka, Gnesta kommun.

Antikvarisk kontroll, Fasadarbeten 2003. Rapport 2008:9. (PDF, 1,5 MB)

Bergströmsfabriken, Gnesta kommun.

Antikvarisk kontroll, Spiraltrappa betong. Rapport 2008:15. (PDF, 2,1 MB)

Björnlunda kyrka, Gnesta kommun.

Antikvarisk medverkan, Reparation av klockstapel. Rapport 2011:11. (PDF, 1,3 MB)

Frustuna kyrka, Gnesta kommun.

Antikvarisk medverkan, Iståndsättande av terrassmur. Rapport 2011:12. (PDF, 0,5 MB)

Kattnäs kyrka, Gnesta kommun.

Antikvarisk medverkan, Utvändig restaurering 2010. Rapport 2011:03. (PDF, 1,6 MB)

Solviks skola, Gnesta kommun.

Antikvarisk medverkan, reparation av tak 2004. Rapport 2012:04. (PDF, 1,4 MB)

Torsåkers kyrka, Gnesta kommun.

Antikvarisk medverkan, Invändig renovering av kor och sakristia. Rapport 2013:06. (PDF, 4,4 MB)

Frustuna kyrkogård, Gnesta kommun.

Antikvarisk medverkan, Anläggande av askgravlund. Rapport 2014:03. (PDF, 2,3 MB)

Årdala kyrkogård, Flens kommun.

Antikvarisk konsekvensanalys av ansökan om igenläggning av kyrkogårdens grusgångar. Rapport 2023:3. (PDF, 4,8 MB)

Årdala kyrka, Flens kommun.

Antikvarisk medverkan, Renovering av tornhuv. Rapport 2022:1. (PDF, 8,7 MB)

Mellösa kyrkskola, Flens kommun.

Antikvarisk förundersökning av skolhuset, gymnastikhuset, slöjdhuset samt Mellösagården. Rapport 2022:3. (PDF, 7,1 MB)

Hälleforsnäs bruk, Flens kommun.

Underlag inför EBH-projekt, bruksområdet, Inventering, värdering, åtgärdsförslag 2004. (PDF, 7,8 MB)

Flens järnvägshotell, Flens kommun.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2007:4. (PDF, 2,4 MB)

Vadsbro kyrka, Flens kommun.

Antikvarisk kontroll, Konserveringsarbeten på altaruppsatsen. 2008:6. (PDF, 1,1 MB)

Kv. Klubban 1, Flens stad.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2008:13. (PDF, 3,7 MB)

Dunkers kyrka, Flens kommun.

Antikvarisk medverkan, Utvändig restaurering, schaktövervakning samt invändiga arbeten. Rapport 2009:6. (PDF, 1,8 MB)

Flens centralort, Flens kommun.

Kulturhistorisk områdesbeskrivning. Rapport 2011:01. (PDF, 2,5 MB)

Bettna kyrka, Flens kommun.

Antikvarisk medverkan, Åtgärder på fasader och plåttak. Rapport 2011:13. (PDF, 1,2 MB)

Klockstapeln vid Vadsbro kyrka, Flens kommun.

Antikvarisk medverkan, Reparation av klockstapel etapp 1. Rapport 2011:14. (PDF, 2 MB)

Ekensholms herrgård, Flens kommun.

Antikvarisk medverkan, Återställande av kalkstenstrappa. Rapport 2012:18. (PDF, 1,5 MB)

Björndammens masugn, Flens kommun.

Antikvarisk-teknisk förundersökning och åtgärdsförslag. Rapport 2013:13. (PDF, 6,2 MB)

Lilla Malma kyrka, Flens kommun.

Antikvarisk medverkan, Åtgärder på fasad och tak. Rapport 2013:02. (PDF, 2,2 MB)

Malmköping, Flens kommun.

Kulturhistorisk byggnadsinventering. Rapport 2017:2. (PDF, 25,3 MB)

Gästgiveriet och SJ:s bostadshus i Sparreholm, Flens kommun.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2018:1. (PDF, 4,2 MB)

Snickerifabriken i Skebokvarn, Flens kommun.

Antikvarisk förundersökning, Rapport 2019:1. (PDF, 9 MB)

Orresta gård, Flens kommun.

Antikvarisk slutrapport renovering av skorstenar. Rapport 2019:9. (PDF, 2,3 MB)

Östra flygeln, Hälleforsnäs bruk. Flens kommun.

Antikvarisk slutrapport renovering av tak, vindskupor och skorstenar. Rapport 2019:8 (PDF, 9,8 MB)

Sävstaholmsparken, Vingåkers kommun.

Fördjupad kulturmiljöanalys. Rapport 2020:4. (PDF, 7,1 MB)

Lillstugan, Sandäng 2:2, Vingåkers kommun.

Antikvarisk medverkan, Renovering av tak, Rapport 2012:16. (PDF, 4 MB)

Lilla Ulfåsa, Katrineholms kommun.

Renovering av tak och veranda mm 2021-2023, Rapport 2022:4. (PDF, 8,6 MB)

Gravkapellet vid Björkviks kyrkogård, Katrineholms kommun.

Invändig och utvändig renovering. Rapport 2021:4. (PDF, 2,8 MB)

Kv Boken 9, Katrineholms kommun.

Fördjupad kulturmiljöanalys. Rapport 2020:5. (PDF, 3,2 MB)

Spetebyhall, Katrineholms kommun.

Antikvarisk kontroll, Ombyggnad och restaurering. Rapport 2007:3. (PDF, 2 MB)

Gryts gård, Gimmersta 1:5, Katrineholms kommun.

Antikvarisk förundersökning, Rapport 2008:3. (PDF, 3,4 MB)

Katrineholms järnvägsrestaurang, Katrineholms stad.

Dokumentation av järnvägsrestaurangen inför ombyggnad till Harrys Restaurang Pub Café. Rapport 2008:16. (PDF, 2,6 MB)

Katrineholms lokstation. Katrineholms stad.

Antikvarisk förundersökning och projektering, Miljön och byggnaderna. Rapport 2008:1. (PDF, 6 MB)

Julita kyrka, Katrineholms kommun.

Antikvarisk medverkan, omgestaltning av sakristian. Rapport 2012:01. (PDF, 2 MB)

Starrhults gård, Katrineholms kommun.

Antikvarisk medverkan, reparation av enkelstuga och loftbodar. Rapport 2012:06. (PDF, 1,3 MB)

Åkfors kvarn, Katrineholms kommun

Antikvarisk medverkan, reparation av tak 2002. Rapport 2012:07. (PDF, 1,3 MB)

Sköldinge kyrka, Katrineholms kommun.

Antikvarisk medverkan, Justering av altarring. Rapport 2012:03. (PDF, 2,2 MB)

Katrineholms stad.

Bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning. Rapport 2013:09. (PDF, 12,2 MB)

Turkiska paviljongen, Beckershovs herrgård, Katrineholm kommun.

Förundersökning och åtgärdsplan med program för exteriör färgsättning. Rapport 2013:11. (PDF, 4 MB)

Julita kyrkogård, Katrineholms kommun.

Antikvarisk medverkan, Omläggning av kyrkogårdsmurar. Rapport 2013:12. (PDF, 2,9 MB)

Backavallens huvudläktare, Katrineholms kommun.

Antikvarisk förundersökning och åtgärdsplan. Rapport 2013:10. (PDF, 3,5 MB)

Östra Vingåkers kyrka, Katrineholms kommun.

Antikvarisk medverkan, Borttagande av bänkar. Rapport 2013:07. (PDF, 3,1 MB)

Sköldinge kyrka, Katrineholms kommun.

Antikvarisk medverkan, Invändig rengöring och putsåtgärder. Rapport 2014:04. (PDF, 3,1 MB)

Stortorget i Katrineholm, Katrineholms kommun.

Kulturmiljöunderlag till arkitekttävling. Rapport 2014:02. (PDF, 2,8 MB)

Kv Alen och Palmen, Katrineholms kommun.

Fördjupad kulturmiljöanalys. Rapport 2015:5. (PDF, 7,8 MB)

Djulö skola, Katrineholms kommun.

Antikvarisk förundersökning. Rapport 2016:1. (PDF, 13,2 MB)

Turkiska paviljongen, Beckershovs herrgård, Katrineholms kommun.

Exteriör renovering och interiör konservering. Rapport 2016:5. (PDF, 3,1 MB)

Kullbergska sjukhuset, Katrineholms kommun.

Kulturhistorisk dokumentation inför rivning av byggnad K7 och del av byggnad K10. Rapport 2018:6. (PDF, 4,7 MB)

Jäders kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk kontroll, Dokumentation av restaureringsarbeten, Rapport 2006:10. (PDF, 0,5 MB)

Eskilstuna Klosters kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk kontroll, Fönsterrenovering 2006 etapp I, Rapport 2007:1. (PDF, 4 MB)

Klosters kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk kontroll, Invändig renovering. Rapport 2010:1. (PDF, 2 MB)

Kjula kyrkogård, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk medverkan, Tillbyggnad av förrådsbyggnad. Rapport 2011:16. (PDF, 1,2 MB)

Västermo kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk medverkan, Ny vattenavlednings- och dräneringsanläggning. Rapport 2011:06. (PDF, 1,4 MB)

Öja kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk medverkan, takarbeten 2008. Rapport 2012:02. (PDF, 1,4 MB)

Hällby kyrka, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk medverkan, Till- och ombyggnad. Rapport 2013:03. (PDF, 4,8 MB)

Kalklinbanan Forsby-Köping, Eskilstuna kommun.

Antikvarisk medverkan, Renoveringsarbeten vid personal- och verkstadsbyggnad. Rapport. 2018:5. (PDF, 2,9 MB)

Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Eskilstuna kommun.

Kulturmiljöanalys av västra och norra flygeln. Rapport 2018:3. (PDF, 5,8 MB)

Näshulta klockstapel, Eskilstuna kommun.

Renovering av klockstapeln 2019. Rapport 2019:7. (PDF, 6,6 MB)