Sörmlands museums samlingar

I Sörmlands museums samlingar ingår över 100 000 föremål, nära 1 miljon fotografier, ett bibliotek och 500 hyllmeter arkivmaterial. I magasinen och arkivet förvaras berättelser från alla tider, från stenåldern och de arkeologiska samlingarna till föremål från vår egen tid. I samlingarna finns allt från sällsynta samlarföremål till alldeles vardagliga bruksföremål från alla miljöer och många perioder.