Kontakta oss

Receptionen i museihuset: 072-213 47 11, receptionenmuseet@regionsormland.se
Allmän information: info.museet@regionsormland.se
Bokningar: bokningen@regionsormland.se
Arkiv och bibliotek: 0155-24 57 13, studierummet@regionsormland.se

Kungstornet på Nyköpingshus: 0155-24 57 20

Länsstyrelsens och kommunens kopior och beslut ska skickas till kultur.utbildning@regionsormland.se

Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping
Fakturaadress: Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna

Museiledning

bild på Susanna Janfalk

Susanna Janfalk

Länsmuseichef

Mobil: 076-696 64 09

Skicka e-post

Värdskap, konferens och butik

bild på Kristin Lemon

Kristin Lemon

Enhetschef

Mobil: 072-148 73 55

Skicka e-post
bild på Anne Elmdahl

Anne Elmdahl

Butiksansvarig

Telefon:

Mobil: 073-867 63 95

Skicka e-post

Program, pedagogik och kommunikation

bild på Natalia Berggren

Natalia Berggren

Enhetschef

Mobil: 072-143 35 06

Skicka e-post
bild på Anna Konvicka

Anna Konvicka

Antikvarie/museipedagog

Telefon:

Mobil: 073-526 53 03

Skicka e-post
bild på Dennis Tencic

Dennis Tencic

Grafisk formgivare

Telefon:

Mobil: 079-066 43 47

Skicka e-post
bild på Emil Enarsson

Emil Enarsson

Antikvarie/museipedagog

Telefon:

Mobil: 070-620 25 51

Skicka e-post
bild på Hanna Eliasson Hedman

Hanna Eliasson Hedman

Kommunikatör

Mobil: 072-083 86 43

Skicka e-post
bild på Hanna Ruijsenaars

Hanna Ruijsenaars

Antikvarie/museipedagog

Mobil: 076-724 41 03

Skicka e-post
bild på Karin S Andersson

Karin S Andersson

Programplanerare

Mobil: 079-061 02 36

Skicka e-post
bild på Karolina Cederlund

Karolina Cederlund

Antikvarie/museipedagog

Mobil: 0721-48 00 46

Skicka e-post
bild på Lena Landerberg

Lena Landerberg

Utställningsproducent

Telefon:

Mobil: 076-724 91 85

Skicka e-post
bild på Malén Eneberg

Malén Eneberg

Kommunikatör

Mobil: 072-083 87 71

Skicka e-post
bild saknas på Veronica Ljung

Veronica Ljung

Museiassistent

Mobil: 072-148 27 11

Skicka e-post
bild på Yanina Casanova

Yanina Casanova

Antikvarie/museipedagog

Mobil: 076-720 71 86

Skicka e-post

Samlingar och kulturhistoria

bild på Peter Ostritsch

Peter Ostritsch

Enhetschef

Mobil: 072-148 07 76

Skicka e-post
bild på Adam Tholerus Broman

Adam Tholerus Broman

Museiassistent

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Agneta Höglander

Agneta Höglander

Arkivföreståndare

Mobil: 072-144 10 41

Skicka e-post
bild på Alexandra Kronqvist

Alexandra Kronqvist

Antikvarie

Telefon:

Mobil: 079-060 75 00

Skicka e-post
bild saknas på Anki Lütz

Anki Lütz

Foto- och bildredigering

Mobil: 072-147 95 78

Skicka e-post
bild på Elin Loord

Elin Loord

Antikvarie

Mobil: 072-1416675

Skicka e-post
bild på Josefine Svensson

Josefine Svensson

Antikvarie

Mobil: 0721-47 96 60

Skicka e-post
bild på Kenneth Nyman

Kenneth Nyman

Arkivarie

Telefon:

Mobil: 073-403 08 70

Skicka e-post
bild på Larissa Borck

Larissa Borck

Antikvarie

Mobil: 079-067 74 45

Skicka e-post
bild på Linnéa Sverkersson

Linnéa Sverkersson

Magasinföreståndare

Telefon:

Mobil: 0722-11 95 16

Skicka e-post
bild på Malin Klangeryd

Malin Klangeryd

Arkivarie (föräldraledig)

Mobil: 072-144 11 06

Skicka e-post
bild på Mikael Billborn

Mikael Billborn

Antikvarie

Mobil: 076-697 32 13

Skicka e-post
bild på Morgan Wikström

Morgan Wikström

Museibiträde

Mobil: 072-144 09 96

Skicka e-post
bild på Ylva Persson

Ylva Persson

Konservator

Telefon: 072-735 83 93

Skicka e-post

Kulturmiljö, slöjd, bild och form

bild på Kjell Taawo

Kjell Taawo

Enhetschef

Mobil: 070-330 11 63

Skicka e-post
bild på Anton E Blomgren

Anton E Blomgren

Antikvarie

Mobil: 072-084 75 31

Skicka e-post
bild på Björn Pettersson

Björn Pettersson

Antikvarie

Mobil: 072-146 16 65

Skicka e-post
bild på David Hansson

David Hansson

Antikvarie

Mobil: 072-145 03 92

Skicka e-post
bild på Eva Wockatz

Eva Wockatz

Antikvarie

Mobil: 072-145 82 40

Skicka e-post
bild på Fia Lindblom

Fia Lindblom

Länshemslöjdskonsulent

Telefon: .

Mobil: 0761-47 62 15

Skicka e-post
bild på Lotta Risberg

Lotta Risberg

Museiassistent (föräldraledig)

Mobil:

Skicka e-post
bild på Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Länshemslöjdskonsulent

Mobil: 072-145 02 35

Skicka e-post
bild på Rikard Valdemar Borg

Rikard Valdemar Borg

Antikvarie

Mobil: 072-141 36 08

Skicka e-post
bild på Sanna Svanberg

Sanna Svanberg

Bild- och formkonsulent

Mobil: 072-143 91 92

Skicka e-post

Teknik, fastighet och säkerhet

bild på Håkan L Eriksson

Håkan L Eriksson

Enhetschef

Mobil: 076-213 07 66

Skicka e-post
bild på Anders Eriksson

Anders Eriksson

Museitekniker och IT-samordnare

Mobil: 072-144 12 38

Skicka e-post
bild på Angelica Abarro

Angelica Abarro

Lokalvårdare

Telefon: 070-620 82 19

Skicka e-post
bild på Bengt Wahlström

Bengt Wahlström

Museitekniker

Mobil: 070-508 56 56

Skicka e-post
bild på Guy Gustafsson

Guy Gustafsson

Lokalvårdare

Mobil: 072-085 47 57

Skicka e-post
bild på Kenneth Haglund

Kenneth Haglund

Vaktmästare

Mobil: 070-316 24 75

Skicka e-post
bild på Per Öqvist

Per Öqvist

Museitekniker

Mobil: 072-744 51 30

Skicka e-post
bild på Roger Mikander

Roger Mikander

Tekniker

Mobil: 079-066 19 85

Skicka e-post
bild på Tomas Eriksson

Tomas Eriksson

Vaktmästare

Mobil: 072-084 95 61

Skicka e-post

Projekt, restaurang och Mathantverk

bild på Marcus Sjösten

Marcus Sjösten

Köksmästare

Mobil: 072-083 85 67

Skicka e-post
bild saknas på Christopher Karlsberg

Christopher Karlsberg

Kock

Telefon: 072-085 28 28

Skicka e-post
bild saknas på Johanna Kronelind

Johanna Kronelind

(tjänstledig)

Telefon: 072-085 28 28

Skicka e-post
bild på Maria Fågelqvist

Maria Fågelqvist

Matsalsansvarig

Telefon:

Mobil: 070-689 05 63

Skicka e-post
bild på Viktor U Jonsson

Viktor U Jonsson

Kock

Telefon: 072-085 28 28

Skicka e-post