Kontakta oss

Välkommen att kontakta Sörmlands museums personal via telefon eller e-post.

E-postadressen skrives Skyddad adress

Reception: 072-213 47 11
Bokningar: Skyddad adress
Allmän information: Skyddad adress
Frågor om byggnadsvård: Skyddad adress 
Kurser: Skyddad adress
Kungstornet på Nyköpingshus: 0155-24 57 20
Arkiv och bibliotek: 0155-24 57 13, Skyddad adress 
Butiken: 072-213 47 11,  Skyddad adress
Museipedagoger: Skyddad adress


Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.
Fakturaadress: Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna.

Länsstyrelsens och kommunens kopior och beslut ska skickas till Skyddad adress

MUSEILEDNING

bild på Susanna Janfalk

Susanna Janfalk
Länsmuseichef
Mobil: 0766-96 64 09

Skicka e-post

VÄRDSKAP, KONFERENS OCH BUTIK

bild på Kristin Lemon

Kristin Lemon
Enhetschef
Mobil: 0721-48 73 55

Skicka e-post
bild på Anne Elmdahl

Anne Elmdahl
Butiksansvarig
Mobil: 073-867 63 95

Skicka e-post

PROGRAM, PEDAGOGIK OCH KOMMUNIKATION

bild på Natalia Berggren

Natalia Berggren
Enhetschef
Mobil: 0721-43 35 06

Skicka e-post
bild på Charlotta Dahlén

Charlotta Dahlén
Antikvarie/museipedagog
Mobil: 072-141 49 50

Skicka e-post
bild på Dennis Tencic

Dennis Tencic
Grafisk Formgivare
Telefon: -
Mobil: 0790-66 43 47

Skicka e-post
bild på Hanna Eliasson Hedman

Hanna Eliasson Hedman
Kommunikatör
Mobil: 0720-83 86 43

Skicka e-post
bild på Hanna Ruijsenaars

Hanna Ruijsenaars
Antikvarie
Mobil: 0767-24 41 03

Skicka e-post
bild på Jean Salkvist

Jean Salkvist
Antikvarie/museipedagog
Mobil: 0721-42 73 78

Skicka e-post
bild på Karin S Andersson

Karin S Andersson
Programplanerare
Mobil: 0790-61 02 36

Skicka e-post
bild på Karolina Cederlund

Karolina Cederlund
Antikvarie/museipedagog
Telefon: 072-148 00 46
Mobil: 0721-48 00 46

Skicka e-post
bild på Malén Eneberg

Malén Eneberg
Marknadsförare
Mobil: 0720-83 87 71

Skicka e-post
bild på Sofia Kummel

Sofia Kummel
Antikvarie/museipedagog
Mobil: 0721-46 14 18

Skicka e-post
bild saknas på Veronica Ljung

Veronica Ljung
Museiassistent
Mobil: 072-148 27 11

Skicka e-post
bild på Yanina Casanova

Yanina Casanova
Antikvarie
Mobil: 0767-20 71 86

Skicka e-post

SAMLINGAR OCH KULTURHISTORIA

bild på Peter Ostritsch

Peter Ostritsch
Enhetschef
Mobil: 0721-48 07 76

Skicka e-post
bild på Agneta Höglander

Agneta Höglander
Arkivföreståndare
Mobil: 072-144 10 41

Skicka e-post
bild på Alexandra Kronqvist

Alexandra Kronqvist
Antikvarie
Telefon:
Mobil: 0790-60 75 00

Skicka e-post
bild saknas på Anki Sehlin Lütz

Anki Sehlin Lütz
Foto och bildredigering
Mobil: 0721-47 95 78
e-post: anki.lutz

Skicka e-post
bild på Annie Clausen

Annie Clausen
Magasinsföreståndare
Mobil: 070-217 42 67

Skicka e-post
bild på Elin Loord

Elin Loord
Antikvarie
Mobil: 072-1416675
Föräldraledig

Skicka e-post
bild på Josefine Svensson

Josefine Svensson
Antikvarie
Mobil: 0721-47 96 60

Skicka e-post
bild på Larissa Borck

Larissa Borck
Antikvarie
Mobil: 0790-67 74 45

Skicka e-post
bild saknas på Lena Landerberg

Lena Landerberg
Utställningsproducent
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 076-724 91 85

Skicka e-post
bild saknas på Malin Klangeryd

Malin Klangeryd
Arkivarie
Mobil: 0721-44 11 06

Skicka e-post
bild på Mikael Billborn

Mikael Billborn
Antikvarie
Telefon: -
Mobil: 0766-973213

Skicka e-post
bild på Morgan Wikström

Morgan Wikström
Museibiträde
Mobil: 0721-44 09 96

Skicka e-post
bild på Sofia U Karlsson

Sofia U Karlsson
Konservator
Mobil: 0721-43 32 00

Skicka e-post
bild saknas på Ylva Persson

Ylva Persson
Konservator
Mobil: 072-341 44 87

Skicka e-post

KULTURMILJÖ, SLÖJD, BILD OCH FORM

bild på Kjell Taawo

Kjell Taawo
Enhetschef
Mobil: 070-330 11 63

Skicka e-post
bild på Anton E Blomgren

Anton E Blomgren
Antikvarie
Mobil: 0720 847 531

Skicka e-post
bild på Björn Pettersson

Björn Pettersson
Antikvarie
Mobil: 072-146 16 65

Skicka e-post
bild på David Hansson

David Hansson
Antikvarie
Mobil: 0721-45 03 92

Skicka e-post
bild på Eva Wockatz

Eva Wockatz
Antikvarie
Mobil: 072-145 82 40

Skicka e-post
bild saknas på Kalinka Ussing

Kalinka Ussing
Curator
Mobil: 0764-96 05 96

Skicka e-post
bild saknas på Karin Sterner

Karin Sterner
Länshemslöjdskonsulent
Telefon: -
Mobil: 076-696 36 34

Skicka e-post
bild på Lotta Risberg

Lotta Risberg
Museiassistent
Mobil: 072-143 60 57

Skicka e-post
bild på Niklas Eriksson

Niklas Eriksson
Länshemslöjdskonsulent
Mobil: 0721-45 02 35

Skicka e-post
bild på Rikard Valdemar Borg

Rikard Valdemar Borg
Antikvarie
Mobil: 0721-41 36 08

Skicka e-post
bild på Sanna Svanberg

Sanna Svanberg
Länskonsulent
Mobil: 0721 43 91 92

Skicka e-post

TEKNIK, FASTIGHET OCH SÄKERHET

bild på Håkan L Eriksson

Håkan L Eriksson
Enhetschef
Mobil: 0762-13 07 66

Skicka e-post
bild på Anders Eriksson

Anders Eriksson
Museitekniker och IT-samordnare
Mobil: 0721-44 12 38

Skicka e-post
bild på Bengt Wahlström

Bengt Wahlström
Museitekniker
Mobil: 070-508 56 56

Skicka e-post
bild på Guy Gustafsson

Guy Gustafsson
Lokalvårdare
Mobil: 0720-85 47 57

Skicka e-post
bild på Kenneth Haglund

Kenneth Haglund
Vaktmästare
Mobil: 070-316 24 75

Skicka e-post
bild på Per Öqvist

Per Öqvist
Museitekniker
Mobil: 0727-44 51 30

Skicka e-post
bild saknas på Roger Mikander

Roger Mikander
Tekniker
Mobil: 0790-66 19 85

Skicka e-post
bild på Tomas Eriksson

Tomas Eriksson
Vaktmästare
Mobil: 0720-84 95 61

Skicka e-post

PROJEKT RESTAURANG OCH MATHANTVERK

bild på Marcus Sjösten

Marcus Sjösten
Köksmästare
Mobil: 0720-83 85 67

Skicka e-post
bild saknas på Alexsandra Erlandsson Andersson

Alexsandra Erlandsson Andersson
Matsalsarbetare
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Christopher Karlsberg

Christopher Karlsberg
Kock
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Johanna Kronelind

Johanna Kronelind
Matsalsarbetare
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Maria Fågelqvist

Maria Fågelqvist
Matsalsansvarig
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 070-689 05 63

Skicka e-post
bild saknas på Viktor U Jonsson

Viktor U Jonsson
Kock
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post

VÄRDAR I KUNGSTORNET

bild på Anette Cadiz

Anette Cadiz
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Emil Enarsson

Emil Enarsson
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Sara Wickström

Sara Wickström
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Åsa Söderlund

Åsa Söderlund
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post