Kontakta oss

Välkommen att kontakta Sörmlands museums personal via telefon eller e-post.

E-postadressen skrives förnamn.efternamn@regionsormland.se

Reception: 072-213 47 11
Bokningar: Kristin Lemon bokningen@regionsormland.se
Allmän information: info.museet@regionsormland.se
Frågor om byggnadsvård: byggnadsvard@regionsormland.se 
Kungstornet på Nyköpingshus: 0155-24 57 20
Arkiv och bibliotek: 0155-24 57 13, studierummet@regionsormland.se 
Butiken: 072-213 47 11,  museibutik@regionsormland.se

Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.
Fakturaadress: Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna.

MUSEILEDNING

bild på Karin Lindvall

Karin Lindvall
Länsmuseichef/ Landsantikvarie
Mobil: 070-651 05 61

Skicka e-post

SERVICE OCH ADMINISTRATION

bild på Kristin Lemon

Kristin Lemon
Enhetschef
Mobil: 0721-48 73 55

Skicka e-post
bild på Anne Elmdahl

Anne Elmdahl
Butiksansvarig
Mobil: 073-867 63 95

Skicka e-post
bild på Annika Schieber

Annika Schieber
Receptionist
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Gunnel Kling

Gunnel Kling
Städledare
Mobil: 0720-84 39 79

Skicka e-post
bild saknas på Guy Gustafsson

Guy Gustafsson
Lokalvårdare
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 0720-85 47 57

Skicka e-post
bild saknas på Ildiko Kormos

Ildiko Kormos
Kanslist
Mobil: 0722-41 35 30

Skicka e-post
bild på Karolina Gustafsson

Karolina Gustafsson
Receptionist
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Lilian Cardell

Lilian Cardell
Receptionist
Telefon: 0155-24 57 00

bild på Maarit Nocera

Maarit Nocera
Receptionist
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Tiina Kvist

Tiina Kvist
Receptionist
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post

KOMMUNIKATION

bild på Natalia Berggren

Natalia Berggren
Enhetschef
Mobil: 0721-43 35 06

Skicka e-post
bild på Catarina Turén

Catarina Turén
Grafisk formgivare
Mobil: 0721-48 74 20

Skicka e-post
bild på Gabriella Axelsson

Gabriella Axelsson
Grafisk Formgivare
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Jenny Kantelius

Jenny Kantelius
Kommunikatör
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Johanna Haugness

Johanna Haugness
Kommunikatör
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post

SAMLINGAR

bild på Peter Ostritsch

Peter Ostritsch
Enhetschef
Mobil: 0721-48 07 76

Skicka e-post
bild på Agneta Höglander

Agneta Höglander
Arkivföreståndare
Mobil: 072-144 10 41

Skicka e-post
bild saknas på Anki Lütz

Anki Lütz
Foto och bildredigering
Mobil: 0721-47 95 78
e-post: anki.lutz

Skicka e-post
bild på Annie Clausen

Annie Clausen
Magasinsföreståndare
Mobil: 070-217 42 67

Skicka e-post
bild på Charlotta Dahlén

Charlotta Dahlén
Antikvarie
Mobil: 072-141 49 50

Skicka e-post
bild på Hanna Aili

Hanna Aili
Antikvarie
Mobil: 072 14 16 878

Skicka e-post
bild på Jean Salkvist

Jean Salkvist
Antikvarie
Mobil: 0721-42 73 78

Skicka e-post
bild saknas på Malin Klangeryd

Malin Klangeryd
Arkivarie
Mobil: 0721-44 11 06

Skicka e-post
bild saknas på Mikael Billborn

Mikael Billborn
Antikvarie
Telefon: -
Mobil: 0766-973213

Skicka e-post
bild på Morgan Wikström

Morgan Wikström
Museibiträde
Mobil: 0721-44 09 96

Skicka e-post
bild på Sofia U Karlsson

Sofia U Karlsson
Konservator
Mobil: 0721-43 32 00

Skicka e-post
bild saknas på Veronica Ljung

Veronica Ljung
Museiassistent
Mobil: 0767-24 83 92

Skicka e-post

HEMSLÖJD

bild på Helena Åberg

Helena Åberg
Enhetschef
Mobil: 070-946 15 26

Skicka e-post
bild på Anny Liivamäe

Anny Liivamäe
Länshemslöjdskonsulent
Mobil: 0767-21 88 80

Skicka e-post
bild på Linnea Rundgren

Linnea Rundgren
Antikvarie

Skicka e-post
bild på Lotta Risberg

Lotta Risberg
Museiassistent
Mobil: 072-143 60 57

Skicka e-post
bild saknas på Sara S Eriksson

Sara S Eriksson
Länshemslöjdskonsulent
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post

KULTURMILJÖER

bild på Kjell Taawo

Kjell Taawo
Enhetschef
Mobil: 070-330 11 63

Skicka e-post
bild på Anton E Blomgren

Anton E Blomgren
Antikvarie
Mobil: 0720 847 531

Skicka e-post
bild på Björn Pettersson

Björn Pettersson
Antikvarie
Mobil: 0721-46 16 65

Skicka e-post
bild på David Hansson

David Hansson
Antikvarie
Mobil: 0721-45 03 92

Skicka e-post
bild på Eva Wockatz

Eva Wockatz
Antikvarie
Mobil: 072-145 82 40

Skicka e-post
bild på Rikard Valdemar Borg

Rikard Valdemar Borg
Antikvarie
Mobil: 0721-41 36 08

Skicka e-post
bild på Sofia Kummel

Sofia Kummel
Antikvarie
Mobil: 0721-46 14 18

Skicka e-post

KONST

bild på Lars-Erik Wahlberg

Lars-Erik Wahlberg
Enhetschef
Mobil: 073-866 52 02

Skicka e-post
bild på Joanna Nordin

Joanna Nordin
Curator samtidskonst
Mobil: 072142 69 37‬‬

Skicka e-post
bild på Sanna Svanberg

Sanna Svanberg
Projektledare
Mobil: 0721-43 91 92

Skicka e-post

TEMA SAMTID OCH HISTORIA

bild på Anna Lassbo

Anna Lassbo
Enhetschef
Mobil: 0761-05 59 99

Skicka e-post
bild på Elin Loord

Elin Loord
Antikvarie
Mobil: 072-1416675

Skicka e-post
bild på Josefine Svensson

Josefine Svensson
Antikvarie, webbansvarig
Mobil: 0721-47 96 60

Skicka e-post
bild på Kari Arnekleiv

Kari Arnekleiv
Antikvarie
Mobil: 073-866 58 28

Skicka e-post
bild på Lusian Alassaf

Lusian Alassaf
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 0766-95 22 74

Skicka e-post
bild på Åsa Johansson

Åsa Johansson
Antikvarie
Mobil: 0721-48 00 46

Skicka e-post

TEKNIK

bild på Håkan L Eriksson

Håkan L Eriksson
Enhetschef
Mobil: 0762-13 07 66

Skicka e-post
bild på Anders Eriksson

Anders Eriksson
Museitekniker och IT-samordnare
Mobil: 0721-44 12 38

Skicka e-post
bild på Bengt Wahlström

Bengt Wahlström
Museitekniker
Mobil: 070-508 56 56

Skicka e-post
bild på Kenneth Haglund

Kenneth Haglund
Vaktmästare
Mobil: 070-316 24 75

Skicka e-post
bild på Per Öqvist

Per Öqvist
Museitekniker
Mobil: 0727-44 51 30

Skicka e-post
bild på Tomas Eriksson

Tomas Eriksson
Vaktmästare
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 072 0849 561

Skicka e-post

PROJEKT

bild på Marcus Sjösten

Marcus Sjösten
Köksmästare
Mobil: 0720-83 85 67

Skicka e-post
bild på Kajsa Moberg

Kajsa Moberg
Matsalsansvarig
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 072-084 85 78

Skicka e-post

VÄRDAR I KUNGSTORNET

bild på Britta Rosén

Britta Rosén
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Britt-Marie Lincoln

Britt-Marie Lincoln
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Christina Uggla

Christina Uggla
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Gustav Ohlsson

Gustav Ohlsson
Museipedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post