Kontakta oss

Välkommen att kontakta Sörmlands museums personal via telefon eller e-post.

E-postadressen skrives förnamn.efternamn@dll.se

Bokningar: Kristin Lemon 0155-24 57 02, bokningen@dll.se
Allmän information: info.museet@dll.se
Kungstornet på Nyköpingshus: 0155-24 57 20.
Föremålsmagasinet: 0155-24 57 16.
Arkiv och bibliotek: 0155-24 57 14, 24 57 81, arkiv.bibliotek@dll.se
Butiken: 072-213 47 11,  museibutik@dll.se

Besöksadress, kontorslokaler: Ö Trädgårdsgatan 2, 611 36 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.
Fakturaadress: Landstinget Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna.

MUSEILEDNING

bild på Karin Lindvall

Karin Lindvall
Länsmuseichef/ Landsantikvarie
Telefon: 0155-24 57 04
Mobil: 070-651 05 61

Skicka e-post
bild på Kristin Lemon

Kristin Lemon
Administrativ chefsassistent
Telefon: 0155-24 57 02

Skicka e-post

KOMMUNIKATION

bild på Natalia Berggren

Natalia Berggren
Enhetschef
Telefon: 0155-24 57 33
Mobil: 0721-43 35 06

Skicka e-post
bild på Catarina Turén

Catarina Turén
Grafisk formgivare
Telefon: 0155-24 57 32

Skicka e-post
bild på Karin Andersson

Karin Andersson
Kommunikatör
Telefon: 0155-76997
Mobil: 0721-42 34 76
e-post: karin.s.andersson

Skicka e-post
bild på Linda Eklund

Linda Eklund
Kommunikatör
Telefon: 0155-24 71 98
Mobil: -

Skicka e-post

SAMLINGAR

bild på Peter Ostritsch

Peter Ostritsch
Enhetschef
Telefon: 0155-24 57 07
Mobil: 0721-48 07 76

Skicka e-post
bild på Agneta Höglander

Agneta Höglander
Arkivföreståndare
Telefon: 0155-24 57 14
Mobil: 070-456 39 05

Skicka e-post
bild saknas på Anki Lütz

Anki Lütz
Foto och bildredigering
Telefon: 0155-24 57 23
e-post: anki.lutz

Skicka e-post
bild på Annie Clausen

Annie Clausen
Magasinsföreståndare
Telefon: 0155-24 57 16
Mobil: 070-217 42 67

Skicka e-post
bild på Camilla Hällbrink

Camilla Hällbrink
Konservator
Telefon: 0155-24 57 16
Mobil: 072-143 35 01

Skicka e-post
bild på Charlotta Dahlén

Charlotta Dahlén
Antikvarie
Telefon: -
Mobil: 072-141 49 50

Skicka e-post
bild på Elinore Lybeck

Elinore Lybeck
Museiassistent
Telefon: 0155-245716

Skicka e-post
bild på Gudrun Anselm

Gudrun Anselm
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 15
Mobil: 070-555 43 10

Skicka e-post
bild på Hanna Aili

Hanna Aili
Antikvarie
Telefon: -
Mobil: 072 14 16 878

Skicka e-post
bild på Jean Salkvist

Jean Salkvist
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 87
Mobil: 0721-42 73 78

Skicka e-post
bild på Jesper Nilsson

Jesper Nilsson
Museiassistent
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Malin Klangeryd

Malin Klangeryd
Arkivarie
Telefon: 0155-24 57 81

Skicka e-post
bild på Martina Olsson

Martina Olsson
Museiassistent
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Morgan Wikström

Morgan Wikström
Museibiträde
Telefon: 0155-24 57 29

Skicka e-post
bild på Sara Karlsson

Sara Karlsson
Museiassistent
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Sofia U Karlsson

Sofia U Karlsson
Konservator
Telefon: 0155-24 57 16
Mobil: 0721-43 32 00

Skicka e-post
bild på Sylvia Fargo

Sylvia Fargo
Museiassistent
Telefon: 0155-24 57 16

Skicka e-post
bild saknas på Veronica Ljung

Veronica Ljung
Museiassistent
Telefon: 0155-24 57 03
Mobil: 0767-24 83 92

Skicka e-post

HEMSLÖJD

bild på Helena Åberg

Helena Åberg
Enhetschef
Telefon: 0155-24 57 27
Mobil: 070-946 15 26

Skicka e-post
bild på Amanda Görander Frost

Amanda Görander Frost
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 0721-43 31 91

Skicka e-post
bild på Anne Elmdahl

Anne Elmdahl
Butiksansvarig
Mobil: 073-867 63 95

Skicka e-post
bild på Anny Liivamäe

Anny Liivamäe
Länshemslöjdskonsulent
Telefon: 0155-24 55 23
Mobil: 0767-21 88 80

Skicka e-post
bild på Karin Edlund

Karin Edlund
Länshemslöjdskonsulent
Telefon: 0155-24 70 94
Mobil: 0767-21 91 11

Skicka e-post
bild på Lotta Risberg

Lotta Risberg
Museiassistent
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 072-143 60 57

Skicka e-post

KULTURMILJÖER

bild på Kjell Taawo

Kjell Taawo
Enhetschef
Telefon: 0155-24 57 08
Mobil: 070-330 11 63

Skicka e-post
bild på Björn Pettersson

Björn Pettersson
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 21
Mobil: 0721-46 16 65

Skicka e-post
bild på David Hansson

David Hansson
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 61
Mobil: 0721-45 03 92

Skicka e-post
bild på Elin Loord

Elin Loord
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 05
Mobil: 072-1416675

Skicka e-post
bild på Eva Wockatz

Eva Wockatz
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 01
Mobil: 072-145 82 40

Skicka e-post
bild på Helena Wärnhjelm

Helena Wärnhjelm
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 05
Mobil: 0721-45 38 26

Skicka e-post
bild på Linnea Rundgren

Linnea Rundgren
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Rikard Valdemar Borg

Rikard Valdemar Borg
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 0721-41 36 08

Skicka e-post
bild på Sofia Jansson

Sofia Jansson
Antikvarie
Telefon: 0155-24 51 94
Mobil: 0721-46 14 18
e-post: sofia.u.jansson

Skicka e-post

KONST

bild på Joanna Nordin

Joanna Nordin
Curator samtidskonst
Telefon: -
Mobil: -

Skicka e-post
bild på Lars-Erik Wahlberg

Lars-Erik Wahlberg
Enhetschef
Telefon: 0155-24 57 09
Mobil: 073-866 52 02

Skicka e-post

TEMA SAMTID OCH HISTORIA

bild på Anna Lassbo

Anna Lassbo
Enhetschef
Telefon: 0155-769 96
Mobil: 0761-05 59 99

Skicka e-post
bild på Anna Hedtjärn Wester

Anna Hedtjärn Wester
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 56
Mobil: 0767-24 75 73
e-post: anna.hedtjarnwester

Skicka e-post
bild på Diana Chafik

Diana Chafik
Antikvarie
Mobil: 0767-24 52 53

Skicka e-post
bild på Josefine Svensson

Josefine Svensson
Antikvarie, webbansvarig
Telefon: 0155-24 57 94

Skicka e-post
bild på Kari Arnekleiv

Kari Arnekleiv
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 17
Mobil: 073-866 58 28

Skicka e-post
bild saknas på Karl-Johan Cottman

Karl-Johan Cottman
Antikvarie
Telefon: 0155-24 76 64
Mobil: 0721-43 31 29

Skicka e-post
bild på Rola Abu Zaiter

Rola Abu Zaiter
Antikvarie
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 0721-41 53 61

Skicka e-post
bild på Åsa Johansson

Åsa Johansson
Antikvarie
Telefon: 0155-24 71 63

Skicka e-post

TEKNIK OCH SERVICE

bild på Håkan L Eriksson

Håkan L Eriksson
Enhetschef
Telefon: 0155-24 57 06
Mobil: 0762-13 07 66

Skicka e-post
bild på Anders Eriksson

Anders Eriksson
Bildredigerare och IT-samordnare
Telefon: 0155-24 57 34

Skicka e-post
bild på Bengt Wahlström

Bengt Wahlström
Museitekniker
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 070-508 56 56

Skicka e-post
bild på Kenneth Haglund

Kenneth Haglund
Vaktmästare
Telefon: 0155-24 57 03
Mobil: 070-316 24 75

Skicka e-post
bild på Per Öqvist

Per Öqvist
Museitekniker
Telefon: 0155-24 57 00
Mobil: 0727-44 51 30

Skicka e-post

PROJEKT

bild på Marianne Lundberg

Marianne Lundberg
Byggprojektsamordnare Nya huset
Telefon: -
Mobil: 070-5314509
e-post: ullamarianne.lundberg

Skicka e-post

VÄRDAR I KUNGSTORNET

bild saknas på Britta Rosén

Britta Rosén
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Britt-Marie Lincoln

Britt-Marie Lincoln
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Christina Uggla

Christina Uggla
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Gustav Ohlsson

Gustav Ohlsson
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Lilja Hejdenberg

Lilja Hejdenberg
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Lisa Jansson

Lisa Jansson
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Malin Ekborg

Malin Ekborg
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post
bild på Sara Hyvönen

Sara Hyvönen
Värd/pedagog
Telefon: 0155-24 57 20

Skicka e-post