Boka

Här hittar du information kring hur du kan boka Sörmlands museum. Vi erbjuder skolprogram, minnesutställningar för äldrevården, kurser, vandringsutställningar och rådgivning.

En flicka håller upp sina leriga händer. Hon tittar rakt in i kameran.

För förskola och skola

Vi har aktiviteter för förskolor och skolor i hela länet och kommer gärna på besök hos er, om inte ni kommer till oss.

Boka konferens och fest

Boka någon av våra lokaler för konferens eller fest. Vi har allt från hörsal till mindre grupprum.

En av museets byggnadsvårdare ger råd till två människor

Boka en byggnadsvårdare

Det är många frågor som dyker upp när huset ska renoveras. Museets byggnadsantikvarier kan hjälpa dig med rådgivning, tips och stöd.

En beskuren bild med en bit av en svart griffeltavla med vit krittext.

Minnesutställningar

Utställningar gjorda speciellt för äldreomsorgen. Bekanta föremål, ljud och bilder stimulerar alla sinnen.