Boka

Här hittar du information kring hur du kan boka Sörmlands museum. Vi erbjuder skolprogram, minnesutställningar för äldrevården, kurser och rådgivning. Med anledning av pandemin har vi pausat möjligheten att att boka skolprogram, minnesutställningar och visningar tills vidare.