Tillgänglighetsredogörelse

Vi vill uppnå så god tillgänglighet som möjligt. Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på sormlandsmuseum.se.

Vi strävar efter att Sörmlands museums webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Här beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på sormlandsmuseum.se. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Brister i tillgängligheten

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 på följande delar av webbplatsen:

Tillgängliga PDFer
Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

  • Historien i Sörmland är utomhusutställningar som finns på tretton platser i Sörmland. På vår webb har vi skylttexterna publicerade i form av PDF:er. Dessa har en viktig funktion för bland annat lärare och vi har valt att dessa ska finnas kvar tills vi har en lösning på hur dessa ska digitaliseras och tillgängliggöras för alla. Det pågår ett arbete med att ta fram förslag på en bättre lösning. När vi har planen kommer vi skriva här när arbetet beräknas vara färdigt.

System
Vissa system som hämtas in till webbplatsen uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna.

  • Sidorna "Lediga jobb" eftersom funktionen sköts i ett separat HR-system som vi inte själva kan anpassa.

Video
Det finns videoklipp publicerade före 23 september 2020 på vår webbsida som inte är syntolkade. I några fall har vi kommit överens om att arbetet att syntolka är oskäligt betungande arbete (12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service). Du har möjligheten att kontakta oss och be om en syntolkning eller anpassad tillgänglighet.

Kontraster
Vi har påbörjat ett arbete med att se över kontraster i menyer.

Innehåll
Vi ser att vi kan förbättra innehållet på våra sidor med rubriksättning och punktlistor och har påbörjat ett arbete där vi går igenom vår webbplats.

Navigering
På våra sidor under menyn Utforska förändras menyn något och kan uppleves som ett problem och vi ser över detta.

Bildspel
Bildspel på startsidan går i dagsläget inte att pausa.

Webbplatser med tredjepartslösningar
Vi har även information på fristående webblösningar. Dessa är styrda av leverantörens utveckling. De har till exempel inte talande webb. 

Du kan kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

e-post: info.museet@regionsormland.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.