Personuppgifter

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Den innebär stärkt skydd för personlig integritet och skärpta regler för hur organisationer och företag får behandla personuppgifter. Du kan läsa mer om dina rättigheter på datainspektionens hemsida.

Vilka uppgifter sparar vi?

Vi sparar personuppgifter, till exempel mailadress, namn, telefonnummer, postadress när du själv har lämnat uppgifterna till oss. Det kan till exempel vara för att:

  • Du prenumererar på Sörmlands museums nyhetsbrev
  • Du har gått en av museets kurser
  • Du är medlem i någon av museets akademier (Textilakademin/Täljakademin)
  • Du är med i något av museets kontaktregister, till exempel för konstnärer, skolpersonal, byggnadsvårdare, slöjdare, konsthantverkare, hantverkare och formgivare
  • Du har bidragit till museets samlingar med föremål, foton, arkivmaterial eller muntlig/skriftlig information

Vi vill att du ska vara trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Du kan när som helst be oss att ta bort dina uppgifter.

Har du frågor?

Om du har frågor kring personuppgifter inom museets verksamhet är du välkommen att kontakta oss på info.museet@regionsormland.se

Sörmlands museum är en del av Region Sörmland. På Region Sörmlands hemsida hittar du till exempel kontaktuppgifter till regionens dataskyddsombud.