Bokmärken föreställande bebisar
För äldreomsorgen

Minnesutställningar

Berättelser och bilder som följer med minnesutställningarna kan inspirera till att berätta egna minnen. Bekanta föremål, ljud och bilder stimulerar flera sinnen. Taktil beröring av föremål kan skapa igenkänning. Boka via museipedagogik@regionsormland.se.