En räkneram och en handklocka på skolbänk. I bakgrunden svarta tavlan och skolaffischer.

Skolan

Bänken, svarta tavlan och kulramen. Många minns sin första fröken, andra med glädje, några med ilska. Ingen är likgiltig inför sina skolminnen.

Citat ur handledningen som medföljer utställningen:

"Man hade väldig respekt för lärarna och tordes inte ifrågasätta saker och ting som nu för tiden. Det är väl både på gott och ont. Skolmat fanns inte på den tiden, man fick ha smörgås och mjölk, saft eller choklad med sig.

På morgonen när man hade sjungit en psalm, skulle vi ta upp bokstavsväskorna och ”titta om tuppen hade värpt” sa fröken. Då hade hon lagt dit kola eller en liten chokladkaka. Vi tyckte det var spännande."

Börja prata om skoltiden och de allra flesta har minst en historia att berätta. Det kan vara glada berättelser om lyckliga stunder eller berättelser om oförätter och ondska. Minnena väcker känslor.

Skoltiden är den tid då vi är som mest formbara. Och minnena omfattas av alla sinnen. Vi minns kanske upplevelserna, lukterna och ljuden starkare och bättre än vad som stod i geografiboken eller historieboken. 

Utställningen består av skolbänk, svarta tavlan och andra skolföremål som kulram, bläckhorn och bläckpennor, skolklocka, lim, skolplancher med mera.

Här finns också två CD-skivor med skolsånger och samtalsunderlag i form av ett antal citat ur olika människors berättelser om sin skolgång. 

Bokningsinformation

Utställningen kan arrangeras på olika sätt och behöver en yta på minst 1.5 x 1.5 meter.

Kostnad: Gratis. Utställningarna lånas ut, transporteras och monteras gratis till äldreomsorgen i hela länet.

Kontakt för bokning:

Skicka e-post till museipedagogik@regionsormland.se

Frågor:

Kontaktperson: Veronica Ljung
E-post:  veronica.ljung@regionsormland.se
Mobil: 072-148 27 11