En man visar färgkulörer mot en målad dörr för intresserad kvinna.

Rådgivning inom byggnadsvård

Många frågor dyker upp när huset ska renoveras. Museets byggnadsantikvarier kan hjälpa dig med rådgivning, tips och stöd.

Vi arbetar med alla slags bebyggelsemiljöer inom länet, vare sig det rör sig om jordkällare, torp, herrgårdar, radhus eller kyrkor. Alla byggnader har en historia och kan också ha kulturmiljövärden att beakta. Har du frågor om ditt hus? Kontakta gärna oss, så försöker vi hjälpa dig.

Som husägare finns det mycket att tänka på. Många val handlar om hur du ska tänka vid underhåll och renovering. Att välja fel kan bli dyrt, såväl för huset som för plånboken. Det finns också lagar som styr vad du kan och får göra.

  • Vad är värt att bevara och varför? 
  • Hur renoverar eller bygger jag om med respekt för husets karaktär? 
  • Vilka material och metoder är lämpliga för mitt hus?

Frågorna gäller inte bara herrgårdar och gamla torp. De kan också handla om radhus, miljonprogramsområden och industrihus. Det är många val att göra och att välja fel kan bli dyrt.

Kontakta museets byggnadsantikvarier

Vi ger råd rörande byggnader inom Sörmlands län. Alla kan kontakta oss för rådgivning; privatpersoner, församlingar, hantverkare och kommuner.

Börja gärna med att kontakta oss via epost. För att kunna hjälpa dig behöver vi veta fastighetsbeteckning, adress, kontaktuppgifter och dina frågor. Ett fotografi på byggnaden underlättar för oss.

Om det finns behov och i mån av tid, så kan vi också göra ett besök på platsen för närmare diskussion. Första rådgivningen är kostnadsfri. Vill du gå vidare så formulerar du tillsammans med oss ett uppdrag där vi kommer överens om tidsåtgång och pris.

Museets byggnadsantikvarier håller också kurser, föreläsningar och gör olika antikvariska utredningar. Utredningar utförs som uppdrag, där vi kommer överens om tidsåtgång och pris. Vi är certifierade sakkunniga inom kulturvärden.