En av museets byggnadsantikvarier står vid ett bord och ger råd till två besökare

Våra byggnadsantikvarier svarar på dina frågor!

Rådgivning inom byggnadsvård

Det är många frågor som dyker upp när huset ska renoveras. Museets byggnadsantikvarier kan hjälpa dig med rådgivning, tips och stöd.

Vi kan hjälpa dig med information om när huset byggdes och vilka som bott i det. Men också om vilka material och metoder som passar just ditt hus. Vi kan svara på frågor som; 

  • Vad är värt att bevara och varför? 
  • Hur renoverar eller bygger jag om med respekt för husets karaktär? 
  • Hur anpassar jag ett modernt boende till en värdefull miljö? 

Frågorna gäller inte bara herrgårdar och gamla torp. De kan också handla om radhus, miljonprogramsområden och industrihus. Det är många val att göra och att välja fel kan bli dyrt.

Kontakta museets byggnadsantikvarier

Museets byggnadsvårdare ger råd, håller kurser, föreläsningar och gör utredningar. Hit kan alla vända sig för att få råd och hjälp - privatpersoner, församlingar, hantverkare och kommuner.

Börja med ett telefonsamtal eller e-post. Oftast gör byggnadsvårdaren ett besök på platsen för närmare diskussion.

Första besöket är gratis

Första rådgivningsbesöket är gratis. Vill du gå vidare så formulerar du tillsammans med byggnadsvårdaren ett uppdrag där ni kommer överens om tidsåtgång och pris.