Kontakta oss

Välkommen att kontakta Sörmlands museums personal via telefon eller e-post.

E-postadressen skrives Skyddad adress

Reception: 072-213 47 11
Bokningar: Skyddad adress
Allmän information: Skyddad adress
Frågor om byggnadsvård: Skyddad adress 
Kurser: Skyddad adress
Kungstornet på Nyköpingshus: 0155-24 57 20
Arkiv och bibliotek: 0155-24 57 13, Skyddad adress 
Butiken: 072-213 47 11,  Skyddad adress
Museipedagoger: Skyddad adress


Besöksadress: Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.
Postadress: Sörmlands museum, Box 314, 611 26 Nyköping.
Fakturaadress: Region Sörmland, Box 529, 631 07 Eskilstuna.

Länsstyrelsens och kommunens kopior och beslut ska skickas till Skyddad adress

MUSEILEDNING

bild på Susanna Janfalk

Susanna Janfalk

Länsmuseichef

Mobil: 0766-96 64 09

Skicka e-post

VÄRDSKAP, KONFERENS OCH BUTIK

bild på Kristin Lemon

Kristin Lemon

Enhetschef

Mobil: 0721-48 73 55

Skicka e-post
bild på Anne Elmdahl

Anne Elmdahl

Butiksansvarig

Telefon: 0155-24 57 00

Mobil: 073-867 63 95

Skicka e-post

PROGRAM, PEDAGOGIK OCH KOMMUNIKATION

bild på Natalia Berggren

Natalia Berggren

Enhetschef

Mobil: 0721-43 35 06

Skicka e-post
bild på Charlotta Dahlén

Charlotta Dahlén

Antikvarie/museipedagog

Mobil: 072-141 49 50

Skicka e-post
bild på Dennis Tencic

Dennis Tencic

Grafisk Formgivare

Telefon: -

Mobil: 0790-66 43 47

Skicka e-post
bild på Hanna Eliasson Hedman

Hanna Eliasson Hedman

Kommunikatör

Mobil: 0720-83 86 43

Skicka e-post
bild på Hanna Ruijsenaars

Hanna Ruijsenaars

Antikvarie

Mobil: 0767-24 41 03

Skicka e-post
bild på Jean Salkvist

Jean Salkvist

Antikvarie/museipedagog

Mobil: 0721-42 73 78

Skicka e-post
bild på Karin S Andersson

Karin S Andersson

Programplanerare

Mobil: 0790-61 02 36

Skicka e-post
bild på Karolina Cederlund

Karolina Cederlund

Antikvarie/museipedagog

Telefon: 072-148 00 46

Mobil: 0721-48 00 46

Skicka e-post
bild på Malén Eneberg

Malén Eneberg

Marknadsförare

Mobil: 0720-83 87 71

Skicka e-post
bild på Sofia Kummel

Sofia Kummel

Antikvarie/museipedagog

Mobil: 0721-46 14 18

Skicka e-post
bild saknas på Veronica Ljung

Veronica Ljung

Museiassistent

Mobil: 072-148 27 11

Skicka e-post
bild på Yanina Casanova

Yanina Casanova

Antikvarie

Mobil: 0767-20 71 86

Skicka e-post

SAMLINGAR OCH KULTURHISTORIA

bild på Peter Ostritsch

Peter Ostritsch

Enhetschef

Mobil: 0721-48 07 76

Skicka e-post
bild på Agneta Höglander

Agneta Höglander

Arkivföreståndare

Mobil: 072-144 10 41

Skicka e-post
bild på Alexandra Kronqvist

Alexandra Kronqvist

Antikvarie

Telefon:

Mobil: 0790-60 75 00

Skicka e-post
bild saknas på Anki Sehlin Lütz

Anki Sehlin Lütz

Foto och bildredigering

Mobil: 0721-47 95 78

e-post: anki.lutz

Skicka e-post
bild på Annie Clausen

Annie Clausen

Magasinsföreståndare

Mobil: 070-217 42 67

Skicka e-post
bild på Elin Loord

Elin Loord

Antikvarie

Mobil: 072-1416675

Föräldraledig

Skicka e-post
bild på Josefine Svensson

Josefine Svensson

Antikvarie

Mobil: 0721-47 96 60

Skicka e-post
bild på Larissa Borck

Larissa Borck

Antikvarie

Mobil: 0790-67 74 45

Skicka e-post
bild saknas på Lena Landerberg

Lena Landerberg

Utställningsproducent

Telefon: 0155-24 57 00

Mobil: 076-724 91 85

Skicka e-post
bild saknas på Malin Klangeryd

Malin Klangeryd

Arkivarie

Mobil: 0721-44 11 06

Skicka e-post
bild på Mikael Billborn

Mikael Billborn

Antikvarie

Telefon: -

Mobil: 0766-973213

Skicka e-post
bild på Morgan Wikström

Morgan Wikström

Museibiträde

Mobil: 0721-44 09 96

Skicka e-post
bild på Sofia U Karlsson

Sofia U Karlsson

Konservator

Mobil: 0721-43 32 00

Skicka e-post

KULTURMILJÖ, SLÖJD, BILD OCH FORM

bild på Kjell Taawo

Kjell Taawo

Enhetschef

Mobil: 070-330 11 63

Skicka e-post
bild på Anton E Blomgren

Anton E Blomgren

Antikvarie

Mobil: 0720 847 531

Skicka e-post
bild på Björn Pettersson

Björn Pettersson

Antikvarie

Mobil: 072-146 16 65

Skicka e-post
bild på David Hansson

David Hansson

Antikvarie

Mobil: 0721-45 03 92

Skicka e-post
bild på Eva Wockatz

Eva Wockatz

Antikvarie

Mobil: 072-145 82 40

Skicka e-post
bild saknas på Kalinka Ussing

Kalinka Ussing

Curator

Mobil: 0764-96 05 96

Skicka e-post
bild saknas på Karin Sterner

Karin Sterner

Länshemslöjdskonsulent

Telefon: -

Mobil: 076-696 36 34

Skicka e-post
bild på Lotta Risberg

Lotta Risberg

Museiassistent

Mobil: 072-143 60 57

Skicka e-post
bild på Niklas Eriksson

Niklas Eriksson

Länshemslöjdskonsulent

Mobil: 0721-45 02 35

Skicka e-post
bild på Rikard Valdemar Borg

Rikard Valdemar Borg

Antikvarie

Mobil: 0721-41 36 08

Skicka e-post
bild på Sanna Svanberg

Sanna Svanberg

Länskonsulent

Mobil: 0721 43 91 92

Skicka e-post

TEKNIK, FASTIGHET OCH SÄKERHET

bild på Håkan L Eriksson

Håkan L Eriksson

Enhetschef

Mobil: 0762-13 07 66

Skicka e-post
bild på Anders Eriksson

Anders Eriksson

Museitekniker och IT-samordnare

Mobil: 0721-44 12 38

Skicka e-post
bild på Bengt Wahlström

Bengt Wahlström

Museitekniker

Mobil: 070-508 56 56

Skicka e-post
bild på Guy Gustafsson

Guy Gustafsson

Lokalvårdare

Mobil: 0720-85 47 57

Skicka e-post
bild på Kenneth Haglund

Kenneth Haglund

Vaktmästare

Mobil: 070-316 24 75

Skicka e-post
bild på Per Öqvist

Per Öqvist

Museitekniker

Mobil: 0727-44 51 30

Skicka e-post
bild saknas på Roger Mikander

Roger Mikander

Tekniker

Mobil: 0790-66 19 85

Skicka e-post
bild på Tomas Eriksson

Tomas Eriksson

Vaktmästare

Mobil: 0720-84 95 61

Skicka e-post

PROJEKT RESTAURANG OCH MATHANTVERK

bild på Marcus Sjösten

Marcus Sjösten

Köksmästare

Mobil: 0720-83 85 67

Skicka e-post
bild saknas på Alexsandra Erlandsson Andersson

Alexsandra Erlandsson Andersson

Matsalsarbetare

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Christopher Karlsberg

Christopher Karlsberg

Kock

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Johanna Kronelind

Johanna Kronelind

Matsalsarbetare

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild saknas på Maria Fågelqvist

Maria Fågelqvist

Matsalsansvarig

Telefon: 0155-24 57 00

Mobil: 070-689 05 63

Skicka e-post
bild saknas på Viktor U Jonsson

Viktor U Jonsson

Kock

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post

VÄRDAR I KUNGSTORNET

bild på Anette Cadiz

Anette Cadiz

Museipedagog

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Emil Enarsson

Emil Enarsson

Museipedagog

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Sara Wickström

Sara Wickström

Museipedagog

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post
bild på Åsa Söderlund

Åsa Söderlund

Museipedagog

Telefon: 0155-24 57 00

Skicka e-post