Tre män på brädgården

På brädgården. Foto: Emil Bengtsson, Sörmlands museum.

Utlån till museer och andra organisationer

Vi lånar ut museiföremål och arkivmaterial ur samlingarna till tillfälliga utställningar och i särskilda fall för längre perioder.

Om lånet kan genomföras beror på flera faktorer som objektets skick, den egna verksamhetens kapacitet och behov liksom mottagarens förutsättningar och avgörs från fall till fall.

För lån inom Sverige krävs låneförfrågan minst sex månader före utställningens öppnande.

För internationella lån gäller minst nio månader innan utställningens öppnande. Längre framförhållning är en fördel.

Låneförfrågningar ska innehålla följande information:

  • Utställningstitel och utställningsperiod med datum
  • Ett kort utställningskoncept samt motivering till lånet
  • Förteckning över önskade objekt med inventarienummer om möjligt
  • En ifylld säkerhetsrapport, som dokumenterar aktuella säkerhets- och klimatförhållanden som laddas ner till höger på den här sidan.

Avgifter för utlån är 1000 kr/objekt eller enhet.

Kostnader för särskilda konserverings- eller packinsatser kan tillkomma, då efter överenskommelse.

Transporten ska genomföras av den lånande institutionen eller ett professionellt specialtransportföretag. Det kan finnas möjlighet att transport genomförs av Sörmlands museum. Vid förfrågan görs en anpassad offert.