Två barn - den ena med papper och penna - sitter på golvet framför en stor sten med tecken.