Introduktion till arkeologi

Skolprogram för gymnasiet. Denna visning är perfekt som introduktion till ämnet arkeologi och ger en övergripande inblick i den arkeologiska metoden.

 Utifrån konkreta exempel diskuterar vi källor, källkritik och arkeologisk dokumentationsteknik och undersöker arkeologiska fynd från våra magasin. Vi tittar också på skillnader och likheter i jämförelse med historievetenskapen och hur modern arkeologin kan användas som komplement till andra ämnesområden.

Visningen ger även eleverna en inblick i arkeologins vetenskapshistoria, vilken betydelse den haft för västerländska samhället och hur den har brukats och missbrukats fram till idag.

Tidsåtgång: 1,5 timme
Plats:
På er skola eller som visning på Sörmlands museum
Kostnad: 350 kronor
Bokningsbara datum: Från och med 1 september 2021
Max antal deltagare: 30