Uppställning! – Soldater på Heden

Skolprogram för årskurs 3-5. Hur var livet som indelt soldat på Heden i Malmköping 1800-talet? Vilka övningar och sysslor utfördes vilka var människorna på och runt Heden?

Detta program har formen av en tidsresa och involverar ämnen som historia och hemortens historia. Utöver att lära sig om Södermanlands regemente och om den indelte soldatens vardag visar detta program hur regementets historia hänger ihop med Malmköpings tillkomst. Ni genomför bevakningsuppdrag, tränar sabelfäktning och exercis. Sjukvård, hur man knäcker en hemlig kod och smakprov på en soldatlunch ingår också i programmet. Självklart möter ni några färgstarka figurer från tiden, som den ilskne löjtnant Bräck och den godmodige men arbetsskygge furir Krafth...

Tidsåtgång: 3-4 timmar (beroende på gruppens storlek, årskurs och efter överenskommelse)
Plats: Heden, Malmköping
Kostnad: 750 kronor
Bokningsbara datum: 4-8 oktober 2021
Max antal deltagare: 30

Att tänka på

Oömma kläder, vi arbetar ute oavsett väder. Ta med egen matsäck.

Kopplingar till läroplanen årskurs 3

Programmet berör främst:

  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  • Yrken och verksamheter i närområdet.