Möten med människor

Ett digitalt skolprogram där du arbetar med historia genom livsberättelser från olika tider, med särskilt fokus på barn.

Om lektionsupplägget

Detta digitala lektionsupplägg är det andra av två delar som handlar om Strängnäs kommuns historia. Lektionsupplägget är inte upplagt kronologiskt men berör olika tidsperioder, från medeltiden fram till 1900-talet. Lektionerna fungerar utmärkt även för skolor utanför Strängnäs kommun.

Del 2 fokuserar på berättelser om människor med särskilt fokus på barn. Här möter eleverna bland annat Johanna från Bredsjönäs gruvstuga, prinsessan Isabella på Gripsholm, och 13-årige Håkan som hittar ett spännande fynd i Mälarens vatten på 1950-talet. I varje berättelse får eleverna även fördjupa sig i en typ av källa.

Övningarna i del 2 presenteras i artikelform och bygger främst på informationsinhämtning via text och bild. Del 2 fokuserar på reflektion och diskussion och mindre på konkreta uppgifter med svar av karaktären "rätt eller fel".

Planera en lektion

Lektionsupplägg 2 består av sex separata artiklar. Du väljer själv vilka övningar och vilken ordning som passar din klass. Artiklarna fungerar bäst enskilt eller i mindre grupp. Vissa moment fungerar också bra i helklass på storskärm.

Till varje enskild artikel finns en länk med information till läraren. Där kan du läsa mer om varje övning, vilka förberedelser och förkunskaper som krävs, tidsomfattning, kopplingar till skolans kursplan mm.

Innehåll – lektionsupplägg 2