Fyra syskon och deras kläder – Till läraren

I denna artikel får eleverna möta syskonen Wrangel på Aspö säteri. De får titta in i syskonens ”garderob” och fundera på vad kläder berättar om en människa. Kan kläder vara en historisk källa och vad kan de i så fall ge för information?

Årskurs

Åk 4-6

Tidsåtgång

Ca 20 min

Förkunskaper

Övningen är i artikelform och är baserad på text och bildmaterial. Övningen kräver en god förmåga att inhämta kunskap via text.

Förberedelser

Övningen kräver inga särskilda förberedelser.

Genomförande

Övningen fungerar bäst enskilt eller i mindre grupp men går även att genomföra i helklass.

Koppling till skolans kursplan

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

  • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger [...] exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Eleven för resonemang om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.

Sammanfattning av övningen

En samling kläder

Eleverna inleder med att botanisera i delar av den klädsamling som syskonen Wrangel lämnat efter sig. Vi ett bildspel presenteras delar av samlingen och eleverna får utifrån ett antal frågor fundera på vad de kan berätta om syskonen.

Om syskonen

Här ges mer information om syskonen Wrangel och livet i en adelsfamilj vid förra sekelskiftet.

Ett plagg i taget

I denna del får eleverna titta närmare på ett klädesplagg i taget och lära sig med om vad det berättar.

Till övningen - Fyra syskon och deras kläder