barn inne i berättande magasin

Barn i berättande magasin

Skolprogram riktat till årskurs f-3.
I berättande magasin gör vi tillsammans en upptäcktsresa för att finna olika barn på olika platser och i olika tider. Det är en utmanande resa i både tid och rum, hur olika barn har haft det i olika tider och i olika sammanhang.

Hur hade jag haft det om jag levt där och då? Hur hade det barnet haft det om det levt tillsammans med oss här och nu?

Vi kommer att arbeta med tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleverna ska bjudas möjligheten att leva sig in i och förstå andra människors situation.

De kommer att utmanas till att använda sig av ett kritiskt tänkande och att självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.

Skolprogram från förskoleklass till årskurs 3
Tidsåtgång: 60 minuter
Kostnad: 350 kronor
Max 15 barn

Läs mer om våra Berättande magasin