flicka sitter vi skolbänk och lyssnar i lurar

Vara barn!

Tillsammans upptäcker vi utställningen Vara barn som handlar om hur det är att vara barn idag och förr. Vad har barn lekt med, vad har de haft för kläder? Dessutom undersöker vi vad ett museum egentligen är!

Utställningen Vara barn handlar om hur det är att vara barn idag och förr. Vad har barn lekt med, vad har de haft för kläder? Vad har barn blivit lyckliga av förr och idag.

Med hjälp av barns berättelser från olika tider får barnen möta olika perspektiv och sätt att tänka.

Dessutom undersöker vi vad ett museum egentligen är!

Genom olika metoder, samtal, gemensam lek och egen upptäcktsfärd i utställningen, hoppas vi väcka nyfikenhet, kreativitet och lust att lära.

Förskoleprogram från 4 år
Tidsåtgång: 45-60 minuter
Kostnad: 350 kronor
Max 15 barn

Kopplingar till förskolans läroplan

Vi vill stödja förskolans arbete att ge varje barn förutsättning att utveckla:

  • Sin identitet och känna trygghet i den
  • Sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • Sin förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  • Sitt intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, ifrågasätta och samtala om dessa
  • Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Utställningen Vara barn!