Tänka med jorden

Tänka med jorden är ett konstnärligt samarbetsprojekt mellan Sörmlands museum, Art Lab Gnesta och Nynäs slott/Sörmlands Naturbruk.

Det utgår från Nynäs slott, dess mer än 800-åriga historia, det omgivande landskapet och det 3822 hektar stora naturreservatet.

Nya konstverk – vissa beständiga – andra mer tillfälliga, kommer att utvecklas av inbjudna konstnärer. Parken bjuder in till reflektioner kring människans roll som en del av naturen. En experimentell plats där konstnärer, ungdomar och publik kan mötas i frågor kring hur vi lever i, använder och värnar om vårt omgivande landskap.

Projektet genomförs i samarbete med elever från skolor i Nyköping, Gnesta och Trosa.