närbild på ristningar i berghäll

Vårda och visa hällristningar i Sörmland

Sörmlands museum arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen i Sörmland med fyra utvalda hällristningar belägna i olika delar av länet: Släbroristningarna, Ulleviristningen, Karlbergsristningen och Koppartorp.

Vi vill väcka intresse och sprida kunskap om hällristningar i Sörmland och samtidigt vårda dessa spännande kulturmiljöer så att de kan finnas kvar för framtidens Sörmlänningar.

I projektet arbetar vi långsiktigt med att organisera och utveckla metoder för hur de hällristningar som projektet omfattar ska bevaras och visas. Hur kan hällristningar användas som resurs för en attraktiv kulturmiljö samt för att ge perspektiv på samhället idag? Hur gör vi dessa intressanta fornlämningar tillgängliga för allmänheten samtidigt som vi bevarar dem för framtiden?

Läs mer om hällristningar i Sörmland här