Mathantverk

Mat är ett ämne som engagerar. Människors liv och leverne har genom alla tider beskrivits genom kokkonsten. Odling, självhushållning och lokala traditioner intresserar idag människor i alla åldrar. Allt fler är också engagerade i frågor som rör hållbar utveckling och hur vi globalt och lokalt producerar och konsumerar mat.

Projektet Mathantverk omfattar utställningar, program och inte minst Sörmlands museums restaurang där just mathantverk och hållbar utveckling lyfts på olika sätt.

Genom kurser, workshops, utställningar och publikationer ger museet historiska och kulturella perspektiv på hur vi till exempel har brukat jorden för att få bästa grödan, hur villkoren för vad som funnits att tillgå lokalt styrt vad vi har tillagat, bevarat och ätit antingen direkt eller senare. Hur förutsättningarna förändrats mellan att leva i självhushåll och med en livsmedelsindustri som erbjuder hel- och halvfabrikat.

Mathantverk är ett projekt som museet driver sedan 2018.