Korgen lyfter

Det rikstäckande projektet Korgen lyfter syftar till att lyfta korg och korgkunskap.

Sverige är indelat i åtta odlingszoner. De olika förutsättningarna i vårt avlånga land har gjort Sverige till ett rikt korgland. Här finns många olika korgtyper, tillverkade i olika tekniker och material.

Ändå behärskar allt färre människor tekniken att tillverka korgar. 

Projektet Korgen lyfter startade 2020 i syfte att stärka verksamma korgslöjdare och möjliggöra för fler slöjdare att ägna sig åt korgtillverkning.

Projektet ägs av Skånes hemslöjdsförbund och drivs i samarbete med Sörmlands museum. Det finansieras av Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksantikvarieämbetet. 

Läs mer om Korgen lyfter här.

Älskade korg! är en viktig del i projektet Korgen lyfter. Älskade korg! är en vandringsutställning producerad av Sörmlands museum i samarbete med Östergötlands läns hemslöjdsförening och Skånes Hemslöjdsförbund.