taklag kyrka

Medeltida taklag i Strängnäs stift

Svenska kyrkan i Strängnäs stift initierade år 2013 projektet Medeltida taklag i Strängnäs stift. Syftet var att fördjupa kunskapen om medeltida takkonstruktioner i stiftet.

Strängnäs stift omfattar Södermanlands län samt delar av Örebro och Stockholms län. I projektet samarbetade därför Sörmlands museum, Stockholms läns museum och Örebro läns museum. Projektet utfördes på uppdrag av Strängnäs stift och finansierades genom kyrkoantikvarisk ersättning och av Strängnäs stift.

Det övergripande syftet med projektet var att – genom inventeringar och fördjupade undersökningar – få en ökad förståelse för och kunskap om medeltida hantverkare, byggnadsprocesser och träkonstruktioner. Genom att sedan utföra dendrokronologiska undersökningar i utvalda kyrkor ville vi få en bättre och säkrare datering av de undersökta kyrkornas taklag.

Projektet syftade också till att sprida kunskap om medeltida hantverkare och byggnadsteknik till församlingar, forskare, myndigheter, projektörer/konstruktörer, hantverkare/entreprenörer samt till en intresserad allmänhet.

Projektet genomfördes tvärvetenskapligt. Antikvarier och timmermän med kunskap om medeltida timmermansarbete samarbetade och därmed gavs en mer sammansatt bild av och kunskap om det medeltida hantverket, om hantverkarna och om konstruktionerna de byggde.

Sammanlagt undersöktes 115 kyrkor samt klockstapeln vid Härads kyrka inom projektet – i Stockholms län 13 kyrkor, i Södermanlands län 64 kyrkor samt i Örebro län 38 kyrkor. Av dessa visade sig 81 kyrkor samt Härads klockstapel ha medeltida bevarade hela eller delar av takstolar, alltså 70 procent av de undersökta kyrkorna.

Rapporter från etapp 1

Etapp 1 i projektet genomfördes under åren 2013–2014. Resultaten finns redovisade här: 
Södermanlands län
Örebro län
Stockholms län

Rapporter från etapp 2

Etapp 2 i projektet utfördes under åren 2015–2017. Resultaten finns redovisade här:
Södermanlands län
Örebro län
Stockholms län

Rapport från etapp 3 

Etapp 3 i projektet utfördes under 2018 och 2019. Resultaten finns redovisade i rapporter från Sörmlands museum och Örebro läns museum.

Läs mer här

Bok om medeltida taklag

Projektet Medeltida taklag resulterade i en bok om projektets spännande upptäckter. Boken "Kyrkvindarnas hemligheter" utgiven på Sörmlands museums förlag riktar sig till alla med ett intresse för hantverk och historia. Genom boken får läsaren ökad kunskap och förståelse för kyrkobyggnadernas historia.

Läs mer om och köp boken här

Filmer med koppling till projektet

Datering av timmer utifrån årsringarna på virket. Se filmen här 

Medeltida träklyvning – ett försök att återskapa hantverkskunskap. Se filmen här