logotyp Kurioso

Kurioso

Kurioso är en regional konstbiennal för barn och ungdomar i Sörmland.

Under tre veckor vartannat år går arrangörer samman för att erbjuda upplevelser för små och stora barn samt deras familjer. Det blir utställningar, workshops och samtal på museer, konsthallar och oväntade ställen!

Kuriosoprojektet är också en plattform för konstpedagogisk fortbildning.

För mer information: www.kurioso.se