Fat, sked och dryckeskärl av trä, två tygpåsar med salvia i.

Vasakistan

Hur kan man veta något om det som hände för flera hundra år sedan? Denna fråga är utgångspunkten för idén med Vasakistan. I kistan finns fragment av det tidiga 1600-talets historia. Fragment som berättar om Vasa och hennes tid men som också visar på de olika källor i form av föremål, bilder och dokument som finns till vår historia.

Föremålen i kistan är kopior av fynd från Vasa som kan berätta om livet på ett örlogsskepp. Vad var det man åt ur träskålarna? Hur gjorde man om någon blev sjuk? Hur många var det egentligen som drunknade vid katastrofen? I en mapp med faktablad finns bilder, dokument och texter som kan ge svar på frågorna.

Ett tjärat rep och kryddpåsar låter er känna några av dofterna som fanns ombord på Vasa. Genom att laga till en 1600-talsmåltid eller att snida en sked med bomärke fördjupas upplevelsen och förståelsen av historia.

Att tyda ett handskrivet dokument från tiden kan ge en stark känsla av att få kontakt med den som en gång höll i fjäderpennan och noggrant präntade bokstäverna.

Genom att mäta upp skeppet på skolgården med de mått man då använde kan man få en känsla för skeppets storlek och även kunskap om de gamla kroppsmåtten. Genom att konstruera och undersöka principen för en dykarklocka närmar man sig teknikens område.

Så möts ämnena historia, matematik, teknik, slöjd och hemkunskap. Ämnena kan bli fler.

Vasamuseet har producerat kistan.

Studielådans innehåll

Kistan är en kopia av en sjömanskista från regalskeppet Vasa. Båtsmannen fick själv packa en kista med saker han kunde behöva till sjöss. I kistan finns kopior av kläder, bestick, fat och andra personliga saker. I en mapp med arbetsblad finns förslag på olika fördjupningar.

Bokningsinformation

Vasakistan passar bäst för årskurs 4-6, men kan vara inspirerande för olika åldrar. Studielådan är ett komplement till undervisningen.

  • Det är gratis för alla skolor i Sörmland att låna en studielåda.
  • Fri utkörning och hämtning ingår.
  • Lånetiden är 2 veckor.


Utlåningen av studielådor är pausad, men planeras att återupptas våren 2022. Bokningen öppnar den 1 mars. Du skickar din bokningsförfrågan till Skyddad adress

Ange:
1. Vilken studielåda du vill boka
2. Vilka veckor du önskar
3. Skolans adress och telefonnummer

 

Leveransinformation

Studielådan levereras och hämtas av museets vaktmästare, via skolans reception.  Exakt tidpunkt kan tyvärr inte lämnas utan sker under angivet datum.