En kista av näver

Näverlådan från bronsåldern

Hällristningar - inhuggna i berget för flera tusen år sedan. Som ordlösa hälsningar från bronsålderns människor kan vi idag studera hällristningarna. De lockar och fascinerar oss. Figurerna utmanar vår fantasi.

Idag är hällristningarna ofta ifyllda med röd eller vit färg för att vi ska kunna se dem bättre. Om de var målade på bronsåldern vet vi inte. Många tolkningar har gjorts av vad hällristningarna föreställer och vad de berättar, men ingen kan säkert veta vem som gjorde dem, till vem eller varför.

Det finns inga förvaringslådor bevarade från bronsåldern förutom ekkistor som använts för begravning. Antagligen beror det på att lådor var tillverkade av organiskt material som inte har bevarats till våra dagar.

När inlandsisen smält började det växa upp en allt tätare skog, bestående av bland annat björk. Björknävern erbjöd människorna ett material som kunde isolera deras bostäder mot kylan och fukten i marken men också ett material att göra korgar, bärkontar eller andra förvaringskärl av.

Kanske såg lådorna ut som vår näverlåda. Den är tillverkad av helnäver, det vill säga stora flak, som är hopsydda med björkrot. Näverlådan från bronsåldern kan användas på flera sätt i undervisningen. Genom att titta på och diskutera hällristningarna och känna på föremålen kan eleverna göra sig egna föreställningar om livet på bronsåldern. Eller fördjupa sig i hur andra har tolkat ristningarna. Kanske väljer ni också att besöka någon av Sörmlands hällristningar.

Studielådans innehåll

Innehållet i Näverlådan från bronsåldern baseras på bilder utan definitiva tolkningar. Bilderna och deras detaljer kan berätta om bronsålderns människor och genom att diskutera och fantisera kan man hitta sina egna tolkningar av dem.


Lådan innehåller två föremål - en malsten och en stenyxa - som har tillverkats och använts av människor under bronsåldern i Sörmland. Övriga föremål är kopior, t ex nötvisslorna och bronsyxan.

Lärarhandledning med fakta och förslag på arbetsuppgifter ingår.

Bokningsinformation

Näverlådan passar bäst för årskurs F-6, men kan vara inspirerande för olika åldrar. Studielådan är ett komplement till undervisningen.

  • Det är gratis för alla skolor i Sörmland att låna en studielåda.
  • Fri utkörning och hämtning ingår.
  • Lånetiden är 2 veckor.

Utlåningen av studielådor är pausad, men planeras att återupptas våren 2022. Bokningen öppnar den 1 mars. Du skickar din bokningsförfrågan till Skyddad adress

Ange:
1. Vilken studielåda du vill boka
2. Vilka veckor du önskar 
3. Skolans adress och telefonnummer

 

Leveransinformation

Studielådan levereras och hämtas av museets vaktmästare, via skolans reception.  Exakt tidpunkt kan tyvärr inte lämnas utan sker under angivet datum.