Logotyp

Malmköping

Soldaterna på heden

Soldater på marknaden i Malmköping

Om männen som samlades på Malma hed för att lära sig kriga. Om en tid då skottsalvorna ljöd och befallningarna ekade till taktfast trampande. Om knektarna, beväringarna och officerarna. Och om folket i köpingen, inte minst kvinnorna.

Kungliga Södermanlands regemente fanns på Malma hed i 147 år. Under tiden växte Malmköping fram med handelsbodar och krogar. 1921 lämnade soldaterna heden. Sedan kom gymnasterna.

Upptäck Malmköping!

Du kan uppleva Malmköping och dess historia på flera sätt. Om du är på plats i staden kan du besöka utomhusutställningen genom att följa de röda stolparna som du ser på kartan. Men det går lika bra att upptäcka Malmköping här på nätet och att följa stadsvandringen digitalt genom kapitlen nedan. I båda fall kan du utforska Malmköpings miljö och historia, lära känna människorna som levde här och hur världshistorien präglade deras liv.

I Malmköping möter du bland annat översten Gustaf Adolf von Siegroth som grundade Malmköping genom att flytta hit Södermanlands regemente på 1770-talet, den indelte soldaten Johan Qvist som slogs mot ryssar i början av 1800-talet, löjtnanten Hjalmar Trafvenfelt som ledde gymnastikövningar kring 1890 och madam Qvarnberg som serverade officerarna kaffe och te i slutet av 1700-talet.


Du kan också navigera i utställningens olika kapitel genom de gröna punkterna på kartan. Markeringarna motsvarar de röda stolparnas placering på plats i Malmköping; du kan läsa informationen på skyltarna eller här på webbsidan. Om du klickar på de gröna punkterna dyker kapitlets ämne upp och du kan gå direkt till detta kapitel. 

Välkommen till Historien i Sörmland i Malmköping!

Det ständiga knekthållet Med plats för allt
På heden Rusthåll blev militärskola
Knektar och beväringar "Gud med oss"
På vakt Gustafs stad blev Malmköping
Musik till marsch och dans Järnvägen
"På stubben" Officerarna och hierarkin
Sova under tak Högtidligt och uppsluppet
Sovsalar och gymnastikhus Officerarnas dukade bord
Maten på heden Femton krogar
Feber, hosta och magont Kvinnorna runt heden
Krig på allvar När soldaterna marscherat ut
"Modell Plevna"  

Du kan klicka på de enstaka kapitlen för att upptäcka utställningen eller följa med till första kapitlet, "Det ständiga knekthållet"!

Utomhusuställningen i Malmköping är ett samarbete mellan Sörmlands museum, Flens kommun och Malmköpingsortens Hembygsförening.