Logotyp

Sovsalar och gymnastikhus

Några soldater städer i en av lägerhyddorna

Beväringarna var en grupp soldater som under 1800-talet blev allt fler. De kunde vara på heden samtidigt som de indelta soldaterna men det var stora skillnader dem emellan. Hur såg deras liv på heden ut?

De indelta soldaterna var yrkessoldater i olika åldrar som kom till heden för sin årliga övningsperiod. Beväringarna var unga män som under en viss tid gjorde sin värnplikt och som sedan återgick till sitt vanliga civila liv.

Systemet med beväringar kom så småningom att utvecklas till en allmän värnplikt och var den modell som ersatte indelningsverket då det lades ner 1901. För att kunna ta emot de värnpliktiga unga männen måste man bygga fler logement.

En stor grupp män bygger lägerhyddorna vid Malma hed.

Lägerhyddorna ett och två under byggnation 1902.

Vid Malma hed byggdes i början av 1900-talet fem så kallade lägerhyddor. Hyddorna var billigare än barackerna och kunde lätt monteras upp. Runt 360 man kunde ha sina sovplatser i en enda hydda.

Hyddan var sprängfull, här och var stod tre sängar i höjd och det var alltid trängsel i tvättrummet om morgnarna. Kamratandan var sålunda god, även om man ibland skämtade med att den på kvällarna blev alltför stark i den överfyllda baracken.
Albert Rothstein var inkallad 1915–16 för att göra sin studentvärnplikt på 500 dagar.

Officerarna hade sina bostäder på annat håll. Regementschefen hade bostad i tingshuset vid Gustaf Adolfs torg och övriga högre officerare sov främst i officersgården mellan Storgatan och heden.

Män i en lägerhydda under gymnastikövning.

Hyddorna hade, förutom att vara sovplats, andra funktioner. Bland annat användes de som gymnastikhus.

Hyddorna var byggda efter typritningar och likadana hyddor fanns runt om på militära mötesplatser i landet. Vid Malma hed fanns som mest fem lägerhyddor i en lång rad. De första två byggdes 1902, en 1904 och de två sista 1911. Idag återstår en av dem.

Skall väl inte glömma våra vägglöss, som vi hade ett visst besvär med. Rätt som det var om kvällarna när mörkret börjat falla brukade de komma fram i taket och på väggarna, men vi vande oss rätt snart vid de små söta djuren.
Torsten Hammarin kallades som 20-åring till militärtjänstgöring på heden 1921, det år då regementet flyttade till Strängnäs.

Det var inte bara logement som har utvecklats mycket under 1800 och 1900-talet, utan också matlagningen på heden. Det ska vi lägga fokus på i nästa kapitel!