Logotyp

Kvinnorna runt heden

Två kvinnor och två män står framför ett hus.

Kvinnor spelade liksom män en viktig roll i Malmköpings utveckling, men deras liv var på olika sätt präglade av soldaterna på heden. 

Kvinnorna var ofta egna företagare och de var driftiga, ordentliga och respekterade. Många av dem var änkor som fortsatte driva sin makes affär eller verkstad. En änka var nämligen myndig, till skillnad från en gift kvinna.

Kristina Strandberg

Grupporträtt på fem personer, tre kvinnor sitter, två män står bakom dem.

Kristina Strandberg, född 1799, startade krogverksamheten efter hon blev änka när hon var 42 år. På bilden sitter hon i mitten, hennes son står bakom henne till vänster.

Kristina Strandberg blev änka 1841. Hon hade barn att försörja men hur skulle det gå till? Det här var en tid då kvinnor hade små möjligheter att jobba utanför hemmet. Kristina Strandberg löste problemet genom att öppna en krog i en tillbyggnad på sitt hus vid Landsvägsgatan. 

En häpnadsväckande liten krog, som dessutom var indelad i två klasser med särskilda matsedlar. Men läget, centralt vid Landsvägsgatan, var förmånligt. Utanför krogen kunde det på gatan stå hela foror på väg åt norr eller söder. Forkarlarna hade bara att kliva in, sätta sig på de gröna, väggfasta bänkarna och beställa in. Medan de åt och drack kunde de titta upp på väggarnas hyllor där det stod rader med brännvinsmått. Det kunde också hända att en körkarl stod vid porten med tömmarna i hand och svepte sin sup för att snabbt kunna fara vidare. Under tapeten till det rum som gränsade till krogen fanns en dörr, eller kanske ett litet fönster med rullgardin för. Hörde frun i huset att det blev tumult på krogen, drog hon upp gardinen, taxerade läget och tillkallade vid behov utkastare.
Erik Sjöström har berättat om Kristina Strandbergs krog, återgivet i skriften "Kvinnor kring Malmahed".

Hon blev därmed en av många företagsamma kvinnor i Malmköping. Kvinnorna lagade mat, bakade, tvättade, sydde, strök och serverade. De sålde potatis, fläsk, grönsaker, ost, smör och mjölk. De drev kaféer, krogar, bagerier, hyrde ut rum och öppnade cigarrbodar. Regementet gav dem kunder. När mellan tusen och tvåtusen män kom till heden behövdes det mat och service av olika slag.

En handelsbutik i Malmköping. Fyra personer står vid framsidan där det också står varorna på väggen som kan handlas i butiken.

Affärsverksamheten blomstrade, här i en av Värdshusets flyglar cirka 1890.

Särskilt officerarna blev bra kunder. Innan de fått sina egna bostadshus hyrde de rum hos ortsborna. De hade också pengar nog att kosta på sig god mat och dryck.

En gata i Malmköping, på båda sidor syns hus och människor.

Hotell Almqvist syns vid gatans ände mitt i bilden. Hotellet kallades också Gula Knuten och där hade officersvolontärerna sin utspisning åren 1885-1904. I trädgården bakom hotellet låg ett lusthus där de unga officerarna ofta satt och drack punsch.

Framtidsdrömmar

Alla kvinnor hade dock inte möjlighet att driva sin egen rörelse. Många jobbade till exempel som servitriser eller pigor som passade upp. Under denna tid hörde äktenskapet till en av få möjligheter för kvinnor att bevara eller förändra sin och sin familjs status, till det bättre - eller sämre. Att gifta sig med en officer var en dröm för många unga flickor. Det kunde betyda förbättrade livsvillkor och framtidsperspektiv, för sig själv och sin familj. 

Men det fanns situationer där dessa drömmar uttnyttjades. Tyvärr är det väldigt få kvinnliga röster från den tid som har bevarats i arkiv eller museisamlingar. Därför kan vi oftast bara lyssna på männens perspektiv på historien, på Malma hed liksom i resten av samhället. Männen och deras familje hade förväntnigar på sig att gifta sig med en kvinna som passade till deras sociala stånd.

Någon av kamraterna uttalade sin förvåning över, att vi sprungo
efter oaptitliga och illaluktande bondpigor och uppmanade oss att spara våra karesser för värdigare föremål.
Kapten C A Hermelin började som volontär vid regementet 1874. Han var då 19 år.

Situationerna som beskrivs där unga flickor försökte väcka officerarnas intresse, eller en soldat förförde en kvinna, slutade ofta med väldigt ojämnda konsekvenser för båda. Under denna tid ansågs oftast bara kvinnans heder skadad efter romantiska eller sexuella förhållanden utanför äktenskapet.

När Ni nu har slutat upp med Edra onödiga tårar, vill jag ge Eder ett gott råd, som ni kan ha nytta av i framtiden. Gå aldrig med en ung man ännu mindre med en löjtnant nattetid och drick punsch i en skogsbacke, såvida Ni ej vill fullfölja äventyret, ty kom ihåg, att det inte är bara för Edra vackra ögon, som han blir Eder kavaljer. Ni kan råka ut för en värre karl än jag, och nu god natt eller rättare sagt god morgon. Och så gick jag därifrån, förargad på mina kamrater, som indragit mig i detta enfaldiga äventyr, men nöjd med mig själv, att jag behärskat situationen.
Kapten C A Hermelin

Unga kvinnornas drömmar om ett bättre liv eller en säkrad framtid ledde inte sällan till oönskade barn och därmed till social katastrof - för kvinnorna. Det var kvinnorna som fick bära skulden att de hade brutit mot dåtidens värderingar och normer. De hamnade oftast utanför samhället som mödrar till barn födda utanför äktenskapet. Män kunde vanligtvis fortsätta sina liv utan sociala konsekvenser.

Dessutom fanns det också kvinnor i ekonomiska svårigheter som behövde tjäna pengar med sin kropp som handelsvara. Och de som blev utsatta för våldtäkt. Dem vet vi inte så mycket om, deras namn och öden har försvunnit ut ur historien.

1921 lämnade soldaterna heden. Vill du lära dig mer om hur Malmköping utvecklades till ett resmål för gymnaster, ibland till och med från hela världen? Det kan du läsa mer om i nästa kapitel!