Logotyp

Officerarnas dukade bord

Soldater sitter ute i trädgården runt ett dukad bord.

Tiden på heden innehöll inte bara militära övningar. Det var också en tid av festande och humoristiska upptåg, särskilt ifall man tillhörde de yngre officerarnas skara.

Många minnesberättelser från heden handlar om hur de äter, dricker, spelar spel och roar sig på olika sätt.

På lördagskvällen gick det vanligen lustigt till på mässen. Inte för att vi heller sparade oss under de andra dagarna i veckan, ty "stimulantia" fanns alltid att tillgå i obegränsade mängder.
Kapten C A Hermelin, om tiden vid Södermanlands regemente åren 1874–1905.
Tre soldater vid ett bord, framför dem ligger en flaska i en punschkylare.

Utanför lusthuset Lyktan i Gula Knutens trädgård. Notera den emaljerade punschkylaren. Foto: Malmköpingsortens Hembygdsförening

Vid klubbaftnarna i mässen gick det alltid muntert och glatt till. Det fanns många musikaliska förmågor, vilka alltid läto höra av sig.
Carl A Bäckström, f d överste löjtnant, om sin tid vid Södermanlands regemente 1909–1914.
Full i går. Sjuk i dag. Kommer i morgon.
Majoren Tönnes Falkenberg skriver telegram efter ett besök hos sin svåger Harald Strömfelt på Malma hed.

De högre officerarna hade sin matsal, mässen, i regementsbyggnaden, nuvarande stadshuset. Där serverades maten vid uppdukade bord med nymanglade linnedukar och tjocka linneservetter. Menyerna var eleganta och vinlistan lång.

Soldater med gäster framför underofficersmässen

Hustrur och gäster inbjöds ibland till fest, här utanför underofficersmässen, troligen i slutet av 1800-talet. Foto: Malmköpingsortens Hembygdsförening

Middag 2.30 e.m. Smörgåsbord och 3 rätter mat. Söndagar vanligen 4 rätter, ty då brukade ofta några gäster vara inbjudna. Bland de goda rätter som serverades, minnes jag särskilt den goda gösen från Båven och de praktfulla abborrarna från Oxbro. Under smultrontiden fingo vi massor av de röda, vackra bären.
Ja vi mådde inte illa den tiden på Malma hed. Vi sutto vid ett bord i hästskoform. Regementets officerare och kaptener i mitten. Löjtnanter på högra och underlöjtnanter på vänstra, då man vänder sig mot bordet vid inträdet till salen.
Tre olika smörgåsbord stodo mitt på golvet. Ett för regementsofficerare och kaptener, ett vardera för löjtnanter och underlöjtnanter. På varje bord 3 olika slags brännvinsflaskor, som tronade i mitten.
Då kaffet druckits, kommo våra regementsflickor inbärande rikt försedda brickor med punsch, whisky och cognac, vilket allt gick på gemensamt konto och i obegränsade mängder.
Detta upplivande fluidum inverkade ej så litet på eftermiddagsexercisen, som därigenom fördes med större kläm och fart.

Kapten C A Hermelin, om tiden vid Södermanlands regemente åren 1874-1905.

Underofficerarna hade sin egen mäss strax intill. Här var allt lite enklare men ändå med en standard skyhögt över manskapets kokhus och mathallar. Underofficersmässen kallades paviljongen och är idag privatbostad.

Ett kolorerad foto av underofficersmässan i Malmköping

Underofficersmässen, byggd 1875. Foto: Malmköpingsortens Hembygdsförening

De unga officerseleverna, volontärerna, hade inte plats på någon av officersmässarna utan fick sina måltider på hotell Almqvist, även kallad Gula knuten.

Efter supén i officersmässen denna afton samlades vi i den vackra sommaraftonen ute på den rymliga balkongen och åhörde gossorkestern, som spelade på planen nedanför. Sedan musiken upphört, sutto officerarne ännu en stund kvar språkande och rökande och då och då smuttande på sina oumbärliga punschglas - till dess att mot kl. half 11 aftonkylan manade till uppbrott.
Nils Petrus Ödman född 1838 i "Ett litet besök i Malmköping" skriven efter besök på orten i juni 1898.

Det var inte bara på officersmässen man umgicks på kvällarna. Regementets närvaro i Malmköping bidrog också till att det öppnades många serveringar i staden - 15 krogar fanns det i slutet av 1800-talet! Upptäck mer om den delen av Malmköpings kulturhistoria i nästa kapitel!