Logotyp

Gustafs stad blev Malmköping

Soldater och andra människor på torget.

Regementschefen Gustaf Adolf von Siegroth fick sin önskan beviljad och Malma hed blev fast övningsplats för Kungliga Södermanlands regemente år 1774. Det blev början till en ny tid för bygden.

Gustafs stad

Regementet behövde en mängd civila tjänster som levererades av hantverkare, jordbrukare, handelsmän och gästgivare. Ett samhälle växte fram i rask takt i utkanten av heden. Siegroth ville skynda på utvecklingen. Han föreslog att det växande samhället skulle få bli stad, eftersom det skulle innebära fördelar både för ekonomi och handel.

En tidig stadsplan av Malmköping

Gustaf Adolf von Siegroths förslag till stadsplan för Gustafs stad undertecknat av Siegroth 22 januari 1784.

Siegroth tog fram en stadsplan och lämnade sitt förslag till regeringen. Staden skulle heta Gustafs stad. Valet av namn var ingen tillfällighet. Siegroth ville smickra dåvarande kungen Gustav III för att han skulle godkänna stadsbildningen. På köpet skulle han själv med sitt ena förnamn bli inskriven på den sörmländska kartan.

Allt fler flyttar till Malmköping

Förslaget gick inte igenom och någon stad blev det aldrig. Däremot beslutade regeringen 1785 att låta bebyggelsen kring heden få kalla sig köping. Och namnet blev Malmköping efter sockennamnet Lilla Malma. 

Vykort från torget i Malmköping.

En köping var steget under formella stadsprivilegier och innebar vissa rättigheter att bedriva handel och hantverk. Nu kunde allt fler hantverkare och handelsmän flytta hit. Foto: Sigfrid Öijer, cirka 1910.

En gata med en cigarettaffär till vänster. Tre barn står i bakgrunden, en man på vänstra sidan.

Många lockades säkert av löftet om att de inte skulle behöva betala skatt de första 20 åren. Bland yrkena i husförhörslängderna från tidigt 1800-tal finns snickare, skräddare, krukmakare, skomakare, glasmästare, sämskmakare, hattmakare och handelsman. Foto: Landsvägsgatan 1912.

Denna idylliska ort är belägen vid Mellersta Södermanlands järnväg i Lilla Malma socken. Innevånareantalet belöpte sig då till cirka 800. Malmköping har gator och torg, tingshus, postkontor, gästgivaregård, apotek, läkarstation, bank och hotell, således en verklig liten stad.
Carl A Bäckström, f d överste löjtnant, om sin tid vid Södermanlands regemente 1909–1914.

En viktig faktor i Malmköpings utveckling blev järnvägen, men det tog många år från första idén av en egen järnväg tills stationen invigdes. Upptäck resan till Malmköpings egen järnväg i nästa kapitel!