Logotyp

Högtidligt och uppsluppet

Regementsbyggnad prydd inför kungliga bröllopet

När kungen besökte Kungliga Södermanlands regemente så togs han emot i regementsbyggnaden vid torget.

Här fanns de fina salongerna där man åt festmiddagar med långa menyer och dyra viner. Salongerna där man skålade, höll spirituella tal och aldrig bröt mot etikettsreglerna.

Så körde vi upp på torget i Malmköping och såg för första gången den s k "regementsbyggnaden", ful till det yttre, präktig i det inre, där vi under kommande år skulle uppleva så mycket.
Kapten C A Hermelin, om tiden vid Södermanlands regemente åren 1874–1905.

Endast de högre officerarna hade tillträde till salongerna. Plus deras inbjudna gäster som kunde vara civila, kanske familjemedlemmar eller vänner. Eller gästande höga militärer och ibland någon ur kungafamiljen.

Officerarna vid regementsbyggnaden.

Officerarna har samlats för fotografering, omkring 1900.

Officersmässen låg alltså i regementsbyggnaden men här fanns också kontorslokaler och några övernattningsrum. De äldsta delarna av huset är från slutet av 1780-talet och byggdes rätt snart efter det att regementet fått Malma hed som sin permanenta plats. Under 1800-talet ändrades byggnaden i flera omgångar så att den blev längre och byggdes på med en våning. Den stora balkongen kom till i början på 1860-talet. Den användes vid festliga tillfällen, för dem som ville se evenemang och för dem som ville synas.
Officersmässen bestod av en mycket stor matsal jämte ett par samlingsrum på övre botten. Byggnaden hade dessutom på ena långsidan en stor utbyggd veranda, där officerarna sedan många år alltid efter middagen intogo kaffe och punsch, under det att musikkåren stod nedanför på grusplanen och spelade. En stor del av truppen liksom köpingens innevånare brukade alltid höra på. På nedre botten var ett samlingsrum, vilket medels en vindstrappa stod i förbindelse med övre våningen. I bottenvåningen fanns dessutom bostadsrum för regementsofficerarna och expeditionslokaler. Översten bodde i tingshuset och hade till sitt förfogande tvenne mycket trevliga rum med utsikt över exercisfältet.
Carl A Bäckström var kapten vid regementet 1909–1914.
Tre soldater och en kvinna sitter vid ett dukat bord.

Middag med gäster i matsalen, omkring 1900, till vänster sitter löjtnant Axel Svinhufvud.

När regementet hade flyttat till Strängnäs 1921 och huset övergivits så byggdes det om ännu en gång. Regementsbyggnaden bytte också namn till Stadshuset och har sedan dess använts till många olika verksamheter som kontor, samlingssal, utställningslokal, biograf och bank.

Att festa hörde också till officerarnas liv i Malmköping, speciellt för de yngre. I nästa kapitel tittar vi närmare på deras fritid och underhållning.