Kulturarvspriset 2019

Sörmlands museum tilldelades Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets hus som invigdes 24 november 2018.

Kulturarvspriset ges ut årligen av Svenskt kulturarv, en medlemsförening för svenska museer, slott och andra besöksmål.

Motiveringen lyder:

"Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar – ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer, med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar - tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt."

Museets Berättande magasin rymmer över 100 000 föremål, nära 1 miljon fotografier, ett bibliotek och 500 hyllmeter arkivmaterial. Besökare har möjlighet att följa med in i magasinen på öppna, gratis visningar.

Läs mer om Kulturarvspriset här