tre personer på scen

Utdelning av Kulturarvspriset

Sörmlands museum får Kulturarvspriset!

Sörmlands museum får Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus som invigdes 24 november 2018.

Svenskt kulturarv, en medlemsförening för svenska museer, slott och andra besöksmål ger varje år ut Kulturarvspriset. 2019 går priset till Sörmlands museum och det delades ut under Kulturarvsdagarna 21–22 oktober.

Motiveringen lyder:

"Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar – ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer, med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar - tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt."

Museets Berättande magasin rymmer cirka 80 000 föremål, över en miljon fotografier och många hyllmeter arkivmaterial. Varje dag kan besökarna följa med in i magasinen på de öppna, gratis visningarna.