Emya 2022 – nominering

Sörmlands museum nominerades 2022 till European Museum of the Year Award, ett av de mest prestigefyllda priserna i Europa.
– Det är ett stort erkännande, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum.

Hösten 2018 invigde Sörmlands museum länets nya museihus i Nyköping med ett unikt koncept där besökarna erbjuds att nära och direkt ta del av människors livsberättelser.

Museets samlingar är placerade i så kallade Berättande magasin, mitt i huset i de publika rummen, fullt synliga och tillgängliga för alla. Samlingarna är strukturerade för att förmedla berättelser om och av människorna bakom föremålen, arkivhandlingarna och fotografierna, ge nutida och historiska perspektiv och samtidigt belysa stora, existentiella frågor.

Att sätta människan i centrum – gårdagens, dagens och morgondagens – är ledstjärnan för museets verksamhet, och i det nya museihuset har denna bärande idé kunnat förverkligas fullt ut.

Sörmlands museum blev 2022 nominerat till EMYA – European Museum of the Year Award. Priset instiftades 1977 av författaren Kenneth Hudson. Det delas ut årligen under European Museum Forum, som arrangeras av Europarådet, till ett europeiskt museum som på ett framstående och innovativt sätt erbjuder besökare en unik museiupplevelse och kreativt arbetar med kunskapsförmedling.

De senaste åren har museer i Nederländerna, Schweiz och Storbritannien prisats. Priset har gått till Sverige vid två tillfällen – 1989 till Sundsvalls museum och 1986 till Stockholms medeltidsmuseum.

2022 års vinnare tillkännagavs i Tartu, Estland, den 7 maj 2022. Priset "The European Museum of the Year Award 2022 gick till Museum of the Mind, Nederländerna.