barn leker på skolgård
Basutställning Samlingar

Berättande magasin

Ta del av samlingar som är synliga, tillgängliga, gestaltande, flexibla och levande. Med fokus på människor och berättelser.

barn leker på skolgård

I våra samlingar finns nära 80 000 föremål, en miljon fotografier och hyllmetrar med arkivmaterial. Alla handlar de om människor och berättelser.
I vårt museum ligger magasinen i mitten. Synliga, tillgängliga, gestaltande, flexibla och levande. Med fokus på människor och berättelser. Med hjälp av film, ljussättning och ljud lyfter vi berättelserna ytterligare.

 

Att knyta ihop människa och föremål

I Berättande magasin använder vi föremål, fotografier och arkivmaterial för att berätta om människor, deras liv och sociala sammanhang. Det kan vara en person, en familj, en gård eller en arbetsplats. Ett exempel är föremål SLM 31.657. Se filmen om hästen Dockas hov, ett utav museets alla föremål som berättar en historia.

Dagliga temavisningar

Obs! Till och med 31 augusti är samtliga visnngar inställda.
Läs mer här

Vad är en temavisning?

Alla visningar har ett tema. Olika antikvarier från museet visar det de kan bäst, eller finner särskilt intressant. Temana varierar mellan Folkligt mode, sjöfart, barnmorskor, friargåvor, minoriteter, livets början, livets slut och allting däremellan.

Digitala visningar
med olika tema

Se våra digitala visningar


Anmälan?

Det är drop-in, först till kvarn. Vi tar max 15 personer på varje visning. De är gratis.

Biljett finns att hämta i receptionen 30 min före visningens början. Max 4 biljetter per person.

Boka en egen gruppvisning 

Obs! Till och med 31 augusti är bokningsbara visningar ej möjligt.
Läs mer här

Skolprogram

En upptäcktsfärd i olika livsberättelser. Om normbrytare, klassresenärer och revolutionärer.

Boka ett skolprogram. Finns från förskoleklass - gymnasiet.