Överblick museimagasin med kläder och föremål
Basutställning

Berättande magasin

Ta del av samlingarna på Sörmlands museum som är synliga, tillgängliga, gestaltande, flexibla och levande. Med fokus på människor och berättelser.

Överblick museimagasin med kläder och föremål

I våra samlingar finns över 100 000 föremål, en miljon fotografier och hyllmetrar med arkivmaterial. Alla handlar de om människor och berättelser.

I vårt museum ligger magasinen i mitten. Synliga, tillgängliga, gestaltande, flexibla och levande. Med fokus på människor och berättelser. Med hjälp av film, ljussättning och ljud lyfter vi berättelserna ytterligare.

 

Att knyta ihop människa och föremål

I Berättande magasin använder vi föremål, fotografier och arkivmaterial för att berätta om människor, deras liv och sociala sammanhang. Det kan vara en person, en familj, en gård eller en arbetsplats. 

Visningar i Berättande magasin

Det är viktigt för oss att så många som möjligt får komma in och ta del av våra föremål och berättelser på nära håll. Våra visningar är gratis men med begränsat antal platser. Visningarna tar cirka en timme.

Här kan du se tider och teman för våra visningar

Digitala visningar
med olika tema

Se våra digitala visningar

Skolprogram

Du kan ta med din skolklass på en visning i våra magsin. En upptäcktsfärd i olika livsberättelser. 

Boka ett skolprogram. Finns från förskoleklass till vuxenutbildning.