Logotyp med texten Årets museum 2020.

Årets museum 2020

Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom det prestigefyllda priset som delades ut av kulturminister Amanda Lind under det digitala museimötet den 7 september.

Vi är enormt glada för den fina utmärkelsen! Den är ett erkännande av det stora arbete som har pågått under flera år. Vi är oerhört stolta över den uppmärksamhet som våra Berättande magasin har fått både i museisektorn och hos publiken.

Juryns motivering

Samling och utställning, bevarande och förmedling har integrerats med varandra på ett helt nytt sätt. Sörmlands museum har gått till botten med museets föremål och kommer upp med en nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap. De berättande magasinen skapar ett tilltal som präglas av öppenhet och transparens och gestaltningen stimulerar till möten mellan besökare och föremål. Publiken kan bidra till samlingarna, utveckla eget skapande och möta andra människor på museet och i hela regionen. Resultatet är ett engagerande, självständigt och nytänkande museum som finns mitt bland medborgarna och som vidgar horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer.

Om utmärkelsen Årets museum

Utmärkelsen Årets museum tilldelas ett museum i Sverige som visat förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet, fått genomslag hos publiken och medfört ett mervärde för museisektorn. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till utmärkelsen av Sveriges alla ca 1700 museer. Bland de föreslagna kandidaterna nominerar juryn tre finalister av vilka en tilldelas utmärkelsen.

Juryn för Årets museum

Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet, styrelseledamot Sverige Museer, juryns ordförande, Pontus Forslund, administrativ chef Sektor Museer, Göteborgs stad, styrelseledamot Svenska ICOM, Liv Ramskjær, generalsekreterare Norges museumsförbund, Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum (Årets museum 2019), Åsa Karlsson, riksdagsledamot (S), ledamot Kulturutskottet.