en utställning med tryckta vepor med text och bilder

Bokningsbar utställning om psykisk ohälsa, förr och idag.

Hur mår du? En utställning om psykisk ohälsa, förr och idag

Genom journaler, porträtt och berättelser skildrar utställningen livet med psykisk ohälsa under olika tider. Utställningen gör nedslag i livet på hospitalet, med exempel från Sundby sjukhus i Strängnäs och Sankt Annas sjukhus i Nyköping. Utställningen berättar också om hur det kan vara att leva med psykisk ohälsa idag.

Du möter bland andra Johan som såg allt i de mörkaste färger och Kristin som inte kunde älska sitt barn.

Boka utställningen till er verksamhet

 • Utställningstid 1-3 månader
 • Kostnadsfritt inom Södermanlands län
 • Vi levererar och monterar upp utställningen
 • Vi monterar ned och hämtar utställningen

Vem vänder sig utställningen till?

Psykisk ohälsa är ett angeläget och aktuellt ämne i vår samtid. Därför passar utställning till flera målgrupper, från ungdomar till äldre. Utställningen är relevant för såväl personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som personer som saknar den erfarenheten. De flesta möter psykisk ohälsa på något sätt under livets gång.

Vandringsutställningen uppbyggnad

 • Åtta olika tryckta affischvepor monterade på stålställningar visar bilder och texter från utställningens innehåll
 • En monter (1 m bred) med text och ett föremål
 • Fyra inramade porträttfotografier
 • Ett mindre bord med två journaler
 • Utställningen och ställningarna är mobila och flexibla och går att montera på olika vis
 • Yta som behövs är 15-20 kvm
 • Vi hjälper dig med monteringen efter platsen den ska stå på

Utställningen är en avgränsad version av tidigare utställningen "Hur mår du?" som stod på Sörmlands museum från december 2019 - oktober 2020. 

Om psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett ständigt aktuellt ämne. Varje år kommer rapporter som visar att psykisk ohälsa ökar. Idag äter en av tio i Sverige antidepressiv medicin. Trots det är psykisk ohälsa förknippat med skam för många. Genom att prata om det kan vi bidra till att minska tabut.

Psykisk ohälsa är inget nytt fenomen. I hundratals år har människans psyke förundrat oss. Under 1800-talet började psykiska sjukdomar betraktas på samma sätt som andra sjukdomar, de skulle också gå att bota. Man tänkte att det borde gå att bota. Stora hospital grundades och antalet intagna ökade i en stadig takt. År 1900 var ungefär 5000 intagna på hospital i Sverige. 50 år senare var ungefär 30 000 personer intagna. I Sörmland fanns två stora hospital, Sankt Annas sjukhus i Nyköping och Sundby sjukhus i Strängnäs. Under 1980- och 90-talet så avvecklades mentalsjukhusen och de intagna skulle istället leva ute i samhället.