Logotyp

Jämställdhet som valfråga

En kvinna med förkläde står vid diskbänken.

Pappamånader, könskvotering, näthat, kvinnolöner och "genus-flum" är ord som florerar i valdebatten. Den feministiska frågan drivs allt mer, åtminstone i Sverige.

På 1950-talet idealiserades hemmafrun, inte minst i reklamen och många kvinnor ägnade sig åt hemarbete på heltid. Men utan lön och tillgång till lönegrundande välfärdsförmåner såsom lagstadgad semester, sjukpenning och tjänstepension var hemmafruarna helt ekonomiskt beroende av sina män.

En kvinna med barnvagn, ett barn står jämte.

Anna-Greta på promenad med barnen i Eskilstuna, 1958.

En kvinna med förkläde vid diskbänken.

En hemmafru i Tuna cirka 1945. Fotograf: Lena Böklin.

Hinder för ett jämställt yrkesliv

När industrin ropade efter arbetskraft på 1960-talet inledde staten en intensiv kampanj med syfte att få ut kvinnorna i arbetslivet. På kort tid förvandlades retoriken i samhällsdebatten, hemmafruarna gick från samhällsbärare till samhällsparasiter. Hur upplevdes det av alla de kvinnor som ägnat hela sina vuxna liv åt att tjäna familjen?

Under åren 1968-1970 gav sig 100 000 kvinnor ut i arbetslivet varje år. Införandet av särbeskattning 1971 och utbyggnaden av offentlig barnomsorg med start under 1970-talet, undanröjde viktiga formella hinder för ett jämställt yrkesliv.

Att få ihop livspusslet

Från och med 1980-talet började många kvinnor att jobba heltid. Att få ihop det så kallade livspusslet blev emellertid ett bekymmer för många familjer och kvinnors sjuktal började öka jämfört med mäns. Trots att kvinnor sedan länge förvärvsarbetar i samma utsträckning som män visar SCB:s senaste undersökning att kvinnor lägger 12 timmar/vecka på hemarbete medan män lägger 7 timmar.

Kvinnors lön halkar fortfarande efter männens. Kvinnor har osäkrare anställningsförhållanden. Fjolårets #metoo vittnar om övergrepp mot kvinnor på alla fronter.

Vill vi ha ett jämställt Sverige?

Valet är ditt.

Om artikelserien "Valet är  ditt"

I en serie artiklar ger vi perspektiv på nutiden med hjälp av historien. Historia kan ge bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Sörmlands museum ger perspektiv på aktuella valfrågor. Artiklarna skrevs inför valet 2018.

Alla artiklar i serien

Läs mer