Sex arbetare alla män tittar in i kameran

Stendörren

En utomhusutställning om skärgård, människor och djur.

Sex arbetare alla män tittar in i kameran

Genom århundradena har havet - Östersjön - påverkat människornas liv. Och människorna har påverkat havet och livet i och kring det. Om detta samspel berättar gula skyltar längs stigen. Det handlar om livet i skärgården, om fiskare, lotsar och jägare. Om vass, fästingar, fiske, fåglar, krogar, grävlingar... Det handlar om havets vågor, ängens gräs och skogens sus. Det handlar om skärgård, människor och djur.

Längs stigen finns inte bara skyltar med text och bild. Här finns också en skalbagge att rida på, en skrakholk att kika in i, fåglar att spana efter och mycket mer.


På några platser längs stigen, plats nummer 2 kofärjan, 9 tittskåpsträd och 18 djurspår, finns det inget textmaterial. Här finns det enbart saker att upptäcka i naturen.

Besöksinformation

Stigen är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Länsstyrelsen i Södermanlands län.