En grupp människor tittar upp mot en byggnad medan ett musikband går fram på gatan samtidigt

Strängnäs

En utomhusutställning om kyrkan och staten i Sverige och de starka banden däremellan.

En grupp människor tittar upp mot en byggnad medan ett musikband går fram på gatan samtidigt

Läs om hur det började och hur det gick sen. Om hur ett enhetligt Sverige växte fram med hjälp av kyrkan. I en stad som Strängnäs, som levt och lever i skuggan av domkyrkan, blir den här historien tydlig. Här går det att följa hur staten och kyrkan tillsammans skapade det vi uppfattar som svenskt. Här fanns också berättelsen om de som ville bryta banden mellan religion och samhälle.

I Strängnäs finns röda skyltar på 53 stolpar. Du behöver inte följa numreringen, texterna är fristående.

 

Manuskript finns på YouTube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa