En grupp med män, alla arbetare, står uppställda framför ingången till industribyggnaden

Åkers bergslag

Ta del av berättelsen om järnets väg från malm till kanon och om människorna som bott och arbetat på bruket.

En grupp med män, alla arbetare, står uppställda framför ingången till industribyggnaden

Det är också berättelsen om alla de människor som har bott och arbetat i Åker. Om torparna som kolade på skogen, om gruvarbetarna, bruksarbetarna, tjänstemännen och herrskapsfolket.

Vid bruket arbetar man fortfarande med gjutjärn. Åkersgruppen är den största tillverkaren i världen av valsar till stålindustrin.

De 48 vimpelprydda stolparna finns på olika platser: inne i samhället, vid styckebruket, vid Skottvångs gruva och på några platser till. Texterna är fristående och behöver inte läsas i nummerordning.

Manuskript finns på YouTube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa

Ett samarbete mellan Sörmlands museum, Strängnäs kommun och Gnesta kommun.