En grupp människor sitter i en trädgård och fikar

Stora Malm

En utomhusutställning om livet och människorna i en kyrkby.

En grupp människor sitter i en trädgård och fikar

Genom århundraden har nästan alla människor i Sverige bott på landsbygden. Deras viktigaste centrum låg på landet, inte i staden. Det var i första hand vid kyrkan man samlades. Här diskuterades socknens angelägenheter, här spreds budskap från överhet och skvaller från bygden.

Historien om kyrkbyn berättas vid Stora Malms kyrka och Stensjö by, ca en mil öster om Katrineholm vid väg 52 mot Nyköping.

Manuskript finns på YouTube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa

 Ett samarbete mellan Sörmlands museum, Södermanlands länsstyrelse och Katrineholms- Stora Malms hembygdsförening.