En traktor plogar fåror i en åker

Vrå

På de vimpelklädda stolparna i Vrå kan du ta del av Vrås historia under stenåldern.

En traktor plogar fåror i en åker

Hur vet arkeologer att Vrå var omgiven av en skärgård under stenåldern? Har tolkningarna av Vråboplatsen förändrats sedan den senaste utgrävningen på 1990-talet? Kan rekonstruktioner av byggnader bidra till en förståelse för hur människorna hade det för flera tusen år sedan?

På 7 platser i närheten av fornlämningen i Östra Vrå
finns röda skyltar om stenålder och arkeologi.

Välkommen till forntiden!

Manuskript finns på YouTube

Besöksinformation

  • Utställningen är öppen dygnet runt, alla dagar om året
  • Skyltarna består av tryckt text och bild
  • Stolparna är placerade så att utrymme finns för att läsa