Logotyp

Stendörren

Om skärgård, människor och djur

Kvinnor och män vid den södra udden på Ringsö

Kvinnor och män vid den södra udden på Ringsö. Sörmlands museum, Public Domain Marked.

För ungefär 1000 år sedan bosatte sig de första människorna i Sörmlands skärgård. Fisket var en viktig del för att överleva, jordbruket likaså. Men för att livnära sig sysslade skärgårdsborna också med en mängd andra arbeten, som skogsbruk, säljakt, sjöfågeljakt, lotsning och fyrväkteri. Skärgårdsborna var mångsysslare. Så var det från då människorna först slog sig ner här, till långt in på 1900-talet.

Genom århundradena har havet - Östersjön - påverkat människornas liv. Och människorna har påverkat havet och livet i och kring det. Det handlar om livet i skärgården, om vass,  fiske, fåglar, krogar, jakt ... Det handlar om havets vågor, ängens gräs och skogens sus. Det handlar om skärgård, människor och djur.

Upptäck Stendörren!

Du kan uppleva Stendörren och dess historia på flera sätt. Om du är på plats i skärgården kan du besöka utomhusutställningen genom att följa de gula stolparna längs stigen som du ser på kartan. Det finns mycket att lära sig om Stendörren, men också en skalbagge att rida på, en skrakholk att kika in i, fåglar att spana efter och mycket mer. Men det går lika bra att upptäcka Stendörren här på nätet och att följa stigen digitalt genom kapitlen. I båda fall kan du utforska Stendörrens miljö och historia, lära känna människorna som levde här och hur skärgården präglade deras liv.


Du kan också navigera de olika kapitlen i den här utställningen genom de gröna punkterna på kartan. Markeringarna motsvarar de gula stolparnas placering på plats vid Stendörren; du kan läsa informationen på skyltarna eller här på webbsidan. Om du klickar på de gröna punkterna dyker kapitlets ämne upp och du kan gå direkt till detta kapitel. På några platser finns det inget textmaterial, utan enbart saker att upptäcka i naturen.

Välkommen till Stendörren!

Godset, gården, jorden Vintersömn
Ett vrak under ytan Döda träd fulla av liv
Det kryper på botten Fisk och fiske
Havet blommar Skogen som skafferi
och apotek
Väntan på bättre väder Stora havet och små kryp
Kor i skogen? Ålkråkor och ål
Högst i näringskedjan Vass
Lotsar, fyrar, kasar och GPS Fågelspaning
Holkar, nät och vettar  

Du kan klicka på de enstaka kapitlen eller du kan följa stigen genom de olika artiklar. Då får du följa med här!

Utomhusuställningen i Stendörren är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Länsstyrelsen i Södermanlands län.