Stora lyftkranar bär en last
Basutställning

Historiska ögonblick i Nyköping

En stad i förändring, från 1850 till idag.

Stora lyftkranar bär en last

En plötslig strejk i en verkstad, det första spadtaget i ett husbygge, ett märkligt ljusfenomen ovanför stadens vattentorn. Med utgångspunkt i föremål, fotografier och berättelser ur museets rika samlingar presenteras Nyköpings moderna historia som ett brokigt myller av händelser. Precis som livet på stadens gator blandas det stora och med det lilla, det avgörande med det till synes oväsentliga.

Längs en tidslinje kan du följa hur den fysiska staden har förändras under perioden. Byggnader som har rests och rivits, planer som har ritats upp och visioner som aldrig blivit verklighet.

Utställningen är producerad i samarbete med Nyköpings kommun.

Bildspelet Mitt Nyköping

Här visas bilder av ditt och mitt Nyköping. Finns det en plats i Nyköping som är särskilt viktig för dig? En favoritgata? Ett ställe där du hänger med dina vänner? Tipsa gärna fotografer@regionsormland.se.

Kartbord

Här finns också ett digitalt kartbord där du sida vid sida kan jämföra kartor över Nyköping från olika tider. Genom att trycka på årtalen vid skärmens kanter så får du se olika kartbilder. Du kan förstora, förminska och flytta kartorna med händerna. Läs mer om kartbordet här.

Skolprogram

Vem är det egentligen som bestämmer hur staden ska se ut? Hur skulle Nyköping kunna bli en ännu bättre stad och hur kan jag själv kan vara med och påverka. Läs mer om det här.

Boka ett skolprogram. Finns från förskoleklass till gymnasiet. Gratis för alla skolor i Nyköpings kommun.