Kartbord

I utställningen Historiska ögonblick i Nyköping finns ett digitalt kartbord där du kan jämföra historiska kartor över Nyköping.

Kartbordet utgörs av en stor pekskärm som är uppdelad på två ytor. På den tvådelade skärmen kan en och samma plats studeras i valfri skala vid olika tider, från 1200-tal fram till idag. Du kan välja mellan 24 olika kartor genom att trycka på respektive årtal vid skärmens kanter. Du kan förstora, förminska och flytta vyn med händerna.

På en del ställen i kartan finns dessutom informationspunkter, där du kan läsa om alltifrån personer, händelser och föremål till industrier, platser och kartor.

Du får till exempel veta att det i Nyköping har funnits både brännerikrog, vattenledningar av trä och en alkemist!