Tillbaka
Ljud

Hälsofarlig eternit?

På 1970-talet upptäcktes att asbest är starkt cancerframkallande varför all import av eternit förbjöds och all tillverkning upphörde. Eternit är dock ett långlivat och ofarligt material när det sitter på väggen eller ligger på taket, det är först vid rivning som farligt damm kan frigöras. Låt därför gärna en väl fungerande eternittäckning ligga efter som det ställs hårda krav på arbetsskydd och tillstånd om man anlitar ett företag för rivning.

I ljudklippet kan du höra Sörmlands museums byggnadsantikvarie Kjell Taawo berätta mer om eternit.

Mer om eternit

Visningar i magasinen

Historien i Sörmland

Att synliggöra det osynliga

Att växa upp

En perfekt människa

Kärlek

Krig

Arbete

Kläder

Hållbart hemma

Nyköpingshus

Stora historiepriset

Hällristningar

Huvet på spiken

Politik och demokrati

Kolla husen i Trosa

Övrigt